Grafen – nauka w praktyce

 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych prowadzi intensywne prace nad rozwojem linii do produkcji grafenu płatkowego na szeroką skalę, tak aby obniżyć jego cenę.
Środki, przyznane z budżetu Państwa i funduszy unijnych pozwalają Instytutowi na pozyskanie najnowszej aparatury, w tym kluczowego do produkcji grafenu reaktora wartego kilkanaście milionów złotych. Obecnie trwają postępowania przetargowe. Dla dalszego rozwoju polskiego grafenu priorytetem jest obecnie obniżenie jego ceny. To zapewniłoby możliwość poszerzenia sprzedaży grafenu.

Sytuacja finansowa ITME jest stabilna i nie występują zagrożenia natury ekonomiczno-finansowej dla prowadzenia działalności, w tym realizacji projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych. Trwają prace na zastosowaniem grafenu płatkowego w praktyce. Sukcesem, poprzedzonym wieloletnimi i konsekwentnymi badaniami jest stworzenie pierwszego na świecie, unikatowego urządzenia elektronicznego zbudowanego z grafenu tzw. hallotronu.

ITME bierze udział w realizacji prestiżowego, międzynarodowego projektu naukowego w Unii Europejskiej, zajmującego się rozwojem grafenu – Graphene Flagship. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych współpracuje w tym zakresie z czołowymi ośrodkami akademickimi w Europie. Projektów prowadzonych w ITME jest coraz więcej m.in. w ramach NCBiR i NCN. Do takich ważnych badań należą zaawansowane prace nad grafenowymi przyrządami, czujnikami pola magnetycznego, których element czynny jest wykonany całkowicie z czystego grafenu.

Zespół naukowy, który rozwija grafen płatkowy liczy obecnie 15 osób, a grafenem foliowym zajmuje się blisko 30 osób – najlepszych specjalistów, znanych w środowisku naukowym w Polsce i na świecie, autorów ponad 20 międzynarodowych publikacji wydanych w 2018 roku. Co istotne zespół rozwijający grafen w okresie ostatniego pół roku powiększył się dwukrotnie, w tym o 5 młodych naukowców. To pokazuje, że Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych stawia na rozwój technologii grafenowych, a budzące się ponownie w Polsce zainteresowanie tym innowacyjnym materiałem skutkuje ożywioną współpracą z sektorem prywatnym. Posiadane przez ITME doświadczenie w tym zakresie pozwoliło na opracowanie własnych technologii produkcji grafenu płatkowego i w konsekwencji na stworzenie  z ITME pierwszego polskiego producenta grafenu płatkowego.

 

Źródło: ITME

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English