Automatyzacja wytwarzania. Zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrabiarek i procesu skrawania

 

Andrzej Sokołowski
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

 

W pracy omówiono zagadnienia związane z diagnostyką obrabiarki i procesu skrawania z punktu widzenia automatyzacji wytwarzania. Przedyskutowano problematykę zastosowań sztucznej inteligencji w diagnostyce układu OPN-PS, następnie przedstawiono charakterystykę zintegrowanego systemu do badań w warunkach przemysłowych (ZSBOWP). Przedstawiono również m.in. analizę wybrany problemów diagnostycznych prowadzoną w świetle selekcji i integracji danych.

 

www.wydawnictwopolitechniki.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English