85 mln zł na profesjonalne wzornictwo i ochronę własności przemysłowej

4 marca ruszy nabór wniosków w ramach programu Design dla przedsiębiorców, który wzbudził duże zainteresowanie w trakcie zeszłorocznej, pierwszej edycji. Tym razem przeprowadzone będą równolegle dwa konkursy – jeden ogólny i jeden dedykowany projektom na rzecz dostępności. Ich budżety to odpowiednio 50 i 30 mln zł. Tego samego dnia PARP rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie na Ochronę własności przemysłowej z pulą środków wynoszącą 5 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stale rozszerza zakres instrumentów, które inicjują i animują współpracę małych i średnich – w tym także mikroprzedsiębiorstw – ze specjalistami w dziedzinie wzornictwa. W trakcie odbywających się niedawno 4 Design Days, PARP zaprezentowała programy wpierające wykorzystywanie profesjonalnych usług wzorniczych w przedsiębiorstwach. Wsparcie dla małych i średnich firm w tym zakresie realizowane jest m.in. programów: Design dla przedsiębiorców oraz Ochrona własności przemysłowej, w których od 4 marca będzie można starać się o dofinansowanie w wysokości do 1,125 mln zł na sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego dla nowego lub ulepszonego produktu i jego wdrożenie oraz do 500 tys. zł na pokrycie kosztów uzyskania lub realizacji ochrony patentowej za granicą.

 

Design dla przedsiębiorców

Termin składania wniosków: 4 marca – 31 maja 2019 r.

Pula środków w konkursie ogólnym: 50 mln zł
Pula środków konkursie dedykowanym dostępności: 30 mln zł

Maksymalne wsparcie jednego projektu: 1125 tys. zł

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/component/content/article/55990:startuje-design-dla-przedsiebiorcow-z-komponentem-dostepnosci

 

 

Ochrona własności przemysłowej

Termin składania wniosków: 4 marca – 14 czerwca 2019 r.

Pula środków: 5 mln zł

Maksymalne wsparcie jednego projektu: 500 tys. zł

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/ochrona-wlasnosci-przemyslowej

 

 

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach PARP lub skontaktować się z Infolinią PARP: 22 574 07 07 lub 801 332 202.

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English