Produkt krajowy brutto w 2018 roku – szacunek wstępny

 

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2018 roku był realnie wyższy o 5,1% w porównaniu z 2017 r., wobec 4,8% w 2017 (w cenach stałych roku poprzedniego).

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2018 r wzrósł realnie o 5,1%, wobec 4,8% w 2017 r.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. wzrosła o  5,0% w porównaniu z 2017 r., wobec wzrostu o 4,7% w 2017 r.

Wartość dodana brutto w przemyśle w 2018 r. wzrosła o 5,5% w porównaniu z 2017 r., wobec wzrostu o 5,2% w 2017 r.

Wartość dodana brutto w budownictwie w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2017 wzrosła o 17,0%, wobec wzrostu o 6,5% w 2017 r.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 4,8%, wobec wzrostu o 4,9% w 2017 r.

Wartość dodana brutto w transporcie i gospodarce magazynowej w 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 9,2%, wobec wzrostu o 7,2% w 2017 r.

W 2018 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 5,3% przy wzroście PKB o 5,1%. W 2017 r. popyt krajowy wzrósł o 4,9%  przy wzroście PKB o 4,8%.

Spożycie ogółem w 2018 r. przekroczyło poziom z 2017 r. o 4,3%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 4,5% (w 2017 r. odpowiednio wzrost: o 4,5% oraz o 4,9%).

Akumulacja brutto w 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła realnie o 9,2%, w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,3% (w 2017 r. wzrost odpowiednio o 6,2%, oraz o 3,9%). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2018 r. wyniosła 18,1%, wobec 17,7% w 2017 r.

 

Źródło: GUS

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English