Pieniężno z drugą decyzją o wsparciu

 

29 stycznia 2019 r. mikroprzedsiębiorstwo Techmar Justyna Masiewicz-Grodź otrzymało drugą decyzję o wsparciu inwestycji. Dokument z rąk Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Małgorzaty Sobieskiej zu Schwarzenberg – Wiceprezes odebrała Justyna Masiewicz-Grodź – Właściciel.

Przedsięwzięcie będzie polegało na dywersyfikacji produkcji. W ramach inwestycji zakupione zostaną maszyny i urządzenia do obróbki oraz produkcji wyrobów z drewna, takie jak: trak taśmowy, strugarka czterostronna oraz pilarki stołowe. Produktami finalnymi będą: tarcica, drewno strugowe i konstrukcyjne, więźby dachowe oraz gotowe wyroby z drewna. 99% produkcji firmy jest eksportowane.

Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 200 000 zł i utworzenie minimum jednego nowego miejsca pracy. Przedsięwzięcie realizowane będzie w Pieniężnie na nieruchomości o powierzchni 1,5187 ha.

 

Źródło: W_M SSE

Authors

Related posts

Góra
English