Trendy w spawalnictwie napędzane przez automatyzację w 2019 roku

 

Świat zmienia się w zawrotnym tempie. Obecnie przewiduje się, że w ciągu kolejnych 10 lat doświadczymy rewolucji w technologii, która dotychczas występowała w przeciągu całego wieku!

Spawanie, jako fundamentalny proces wykorzystywany w przemyśle też ewoluuje. Idee takie jak Przemysł 4.0 oraz Internet rzeczy (IoT) zostały na stałe połączone ze spawaniem zrobotyzowanym, rzeczywistością rozszerzoną (VR), czy inteligentnymi maszynami będą trendami w spawalnictwie które w 2019 roku zostaną powszechnie nie tylko dostrzeżone ale i stosowane. Szacuje się, że w tym samym czasie poszerzy się rozwój edukacji spawalniczej koncentrującej się na aspektach zdrowotnych spawalników, ich bezpieczeństwa i edukacji.

 

Gwałtowny rozwój spawania zrobotyzowanego

Wykorzystanie robotów spawalniczych przybrało zawrotnego tempa. Międzynarodowa Federacja Robotyki (International Federation of Robotics) poinformowała, że do końca 2017 w użyciu było ponad 2 miliony robotów, Szacuje się, że globalny wzrost w tej branży może wynieść nawet 80% w nadchodzących latach dochodząc do wyniku 3,8 miliona jednostek robotów do 2021 roku.

Roboty spawalnicze utrzymują podobny trend. Globalny rynek robotów spawalniczych szacuje osiągnąć wynik 5,96 miliarda dolarów do 2023 roku, utrzymując wzrost na poziomie 8,91% skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR). Kraje tzw. Azja-Pacyfik (APAC) uważane są za największy rynek inwestycji robotów spawalniczych w nadchodzących latach, mając za przewodnika Chiny, którego rozwój skoncentrowany jest na zaadoptowaniu robotów spawalniczych we wszystkich możliwych dziedzinach przemysłu. Indie, Korea Południowa, Japonia oraz Tajlandia również dynamicznie rozwijają się w tym sektorze.

 

Brak wykwalifikowanych spawalników będzie wciąż problemem

Podczas gdy automatyzacja spawania pozwoli na uzyskanie większej produktywności i powtarzalnej jakości, są pewne aplikacje i warunki, gdzie roboty są niewystarczające. Przykładem są tu na przykład aplikacje w których występuje duża różnorodność elementów spawanych, czy sytuacje, gdzie niezbędna jest duża mobilność. Obecnie wykwalifikowani i doświadczenie spawalnicy są cenniejsi niż złoto.

Niemniej jednak rozwój przemysłu sprawia, że zapotrzebowanie na spawalników wciąż rośnie, natomiast najbardziej doświadczeni spawalnicy coraz częściej odchodzą na emeryturę, co jest dodatkowym czynnikiem coraz większego deficytu siły roboczej. Problem ten jest jeszcze poważniejszy na rynkach wschodzących. Dla przykładu, szacuje się, że w Indiach deficyt profesjonalnych spawalników wyniesie ponad 1,2 miliona do 2022 roku.

Sposobem na zwalczenie tego problemu jest aktywna współpraca pomiędzy rynkiem spawalniczym, wyposażeniem, przedsiębiorcami i podmiotami edukacyjnymi na świecie aby umożliwiały edukację spawalniczą w wykorzystaniem nowoczesne rozwiązania oraz dzielenie się najlepszymi praktykami. Wraz z wprowadzeniem IoT, spawanie jako proces znajduje się w punkcie zwrotnym. Cyfrowe rozwiązania, łączność i automatyzacja stwarzając kształt przyszłości przemysłu i zaczynają być coraz bardziej atrakcyjne dla młodych osób, przez co stając się nowym pokoleniem spawalników i operatorów spawalnictwa.

 

Zaawansowane technologie zyskują popularność

Szkoły używają aplikacji VR do szkolenia nowych specjalistów spawalniczych i prezentowania swoim studentom różnych branż – takich jak budowa statków i budowa drapaczy chmur – gdzie spawacze są potrzebni. Po stronie badań i rozwoju rozwój nowych produktów może znacznie skorzystać na rzeczywistości wirtualnej. Na przykład ocena koncepcji projektowych może odbywać się praktycznie przed wyprodukowaniem jakichkolwiek fizycznych prototypów, oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.

Na bardziej praktycznym poziomie rozwija się technologia wspomagająca spawaczy w całym przemyśle spawalniczym. Sukces spawania zależy od kombinacji ustawień parametrów i wyborów, na które ma wpływ wiele czynników opartych na wiedzy spawalnika. Technologie wbudowane są w stanie prowadzić nawet mniej doświadczonych spawaczy w kierunku odpowiedniego ustawienia sprzętu w oparciu o podstawowe dane wejściowe, wpływając na optymalne zachowanie jeziorka spawalniczego, a tym samym zapewniając doskonałą jakość spawania. Bezproblemowe i niezawodne ustawienie sprzętu spawalniczego przekłada się również na faktyczne ulepszenia wydajności, co widać po wprowadzeniu specyfikacji procedur spawania cyfrowego (dWPS).

 

Zwiększenie inwestycji w bezpieczeństwo spawania

Rosnąca wiedza na temat zagrożeń dla zdrowia związanych ze wdychaniem szkodliwych oparów i gazów spawalniczych zmusza firmy do większych inwestycji w bezpieczeństwo pracy. Po raporcie IARC w marcu 2017 r. Odpowiedzi przemysłu na całym świecie są głębokie, a rządy wprowadzają odpowiednie ustawy i przepisy, a firmy podejmują natychmiastowe działania w zakresie bezpieczeństwa, aby chronić swoich pracowników.

To przede wszystkim mikroskopijne i wyjątkowo lekkie drobne cząsteczki pyłu stanowią największe zagrożenie dla spawaczy. Podczas gdy odpowiednia wentylacja lub systemy oczyszczania powietrza zainstalowane w przestrzeni roboczej są w stanie przyczynić się do utrzymania czystości i oddychalności powietrza, stosowanie sprzętu do ochrony dróg oddechowych jest najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania rozwojowi zawodowych chorób płuc. Respiratory z dodatnim ciśnieniem tworzą chłodne, wygodne i bezpieczne środowisko do oddychania, które pozwala spawaczom skoncentrować się na pracy i wykonywać swoją magię za pomocą łuku przez wiele lat.

 

Źródło: Grzegorz Kreft, RMA

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English