Zwarcia w systemach elektroenergetycznych

 

Piotr Kacejko, Jan Machowski

Wydawnictwo Naukowe PWN

 

W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych, jak również analiz uproszczonych opartych na prostych obliczeniach rachunkowych. Duży nacisk położono na interpretację fizyczną ułatwiającą zrozumienie analizowanych zjawisk, a także na właściwe modelowanie matematyczne elementów systemu, niezbędne do wykonywania analiz dokładnych i uproszczonych.
Omówiono zalecenia norm międzynarodowych odnośnie do wyznaczania wielkości zwarciowych oraz określania skutków zwarć.

www.pwn.pl

Authors

Related posts

Góra
English