Kolejne inwestycje w Małopolsce

 

Pod koniec roku zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego wydał piątą decyzję o wsparciu dla firmy ARKAN Kazimierz Białas oraz dwa zezwolenia na starych zasadach dla firm: FoodCare sp. z o.o. oraz Becker Farby Przemysłowe sp. z o.o.

Nowa inwestycja firmy ARKAN Kazimierz Białas polega na utworzeniu nowego zakładu produkującego m.in. konstrukcje spawalne oraz centrum badawczo-rozwojowego. Inwestor zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 8,9 mln zł. Firma aktualnie ma siedzibę w Śmignie w gminie Lisia Góra, do nowej inwestycji zostanie przeniesiona produkcja, magazyn oraz działy wsparcia i administracji. Częścią nowego zakładu w Tarnowie przy ul. Nowatorskiej będzie także Centrum-Badawczo-Rozwojowe o powierzchni użytkowej 2067 m².

Zarząd KPT wydał również dwa zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej – procedura wydania zezwoleń została rozpoczęta jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów.

Firma Becker Farby Przemysłowe zadeklarowała poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 16.000.000,00 złotych oraz zatrudnienie co najmniej 5 nowych pracowników. Przedmiotem inwestycji będzie zakup nowoczesnych  maszyn i urządzeń w postaci disolwerów, młynów, zbiorników produkcyjnych oraz urządzeń pomocniczych. Pozwoli to na rozwinięcie dotychczasowej działalności spółki oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. Zakład znajduje się w Tarnowie.

Podobne plany ma firma FoodCare sp. z o.o., która chce zwiększyć zdolności produkcyjne istniejącego zakładu poprzez zakup nowej linii CAN i jej uruchomienie w zakładzie w Niepołomicach. Linia służy do rozlewania napojów typu puszka. Firma zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 18 215 599,00 zł i utworzenie 10 nowych miejsc pracy.

 

Źródło: KPT

 

Authors

Related posts

Góra
English