Nowe firmy z branży spożywczej zainwestują w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. wydała kolejne decyzje o wsparciu. Uzyskali je przedsiębiorcy z branży spożywczej: Petfood Pionki sp. z o. o i Petfood Jedlińsk sp. z o., wchodzące w skład nowo powołanego Petfood Holding sp. z o. o., którego udziałowcami są IR Sobczak s.j. oraz Holding Ferma Kłonów Sp. z o.o., przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem na rynku branży spożywczej, zwłaszcza na rynku pasz dla zwierząt.

Nowe firmy, z polskim kapitałem, specjalizować się będą w produkcji mokrej karmy dla zwierząt. Inwestycje zlokalizowane będą na obszarze zarządzanego przez Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A. powiatu radomskiego, w Pionkach i Jedlińsku. Inwestycje te przyczynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej powiatu, którego stopa bezrobocia plasuje się na poziomie 17,5%, co stanowi aż 301,7% przeciętnej stopy bezrobocia w Kraju.

– Jest to jedna z inwestycji, które pokazują, jak dalece zaawansowane mogą być inwestycje w branżach związanych z rolnictwem. Rolnictwo 4.0 coraz częściej korzysta ze zwolnień podatkowych jakie dają specjalne strefy ekonomiczne. Dla regionów takich jak: Świętokrzyskie, Lubelskie czy południowa część Mazowsza jest to duża szansa – mówi Marcin Perz, Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

W ramach nowych inwestycji, powstaną nowoczesne zakłady produkcji mokrej karmy dla zwierząt, wraz zapleczem badawczo-rozwojowym, zdolne w pełni zaspokoić zapotrzebowanie i oczekiwania swoich kontrahentów, zarówno z Polski, Unii Europejskiej i spoza niej. Maksymalne koszty inwestycyjne obydwu przedsięwzięć sięgają ponad 150 mln złotych, a zatrudnienie znajdzie minimum 50 osób. Uruchomienie produkcji planowane jest już na II kwartał 2019 roku. Przedsiębiorcy, oprócz jakości swoich produktów, zadbają również między innymi o jakość oferowanych miejsc pracy a także o współpracę z placówkami edukacyjnymi w regionie.

Łącznie, w 2018 roku Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. wydała 11 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na przypisanych do jej odpowiedzialności terenach oraz 3 decyzje o wsparciu w ramach, których przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych na ponad 500 mln zł oraz zatrudnienie przeszło 340 osób.

 

Źródło: Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice

Authors

Related posts

Góra
English