Infrastruktura transportu

 

Krystyna Wojewódzka-Król, Rolbiecki Ryszard 

Wydawnictwo Naukowe PWN

 

Infrastruktura transportu jest podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływa bowiem między in. na:

  • atrakcyjność lokalizacyjną regionów
  • koszty transportu, a w efekcie koszty dostaw i dystrybucji towarów
  • korzyści skali produkcji, umożliwiając dostęp do coraz bardziej odległych rynków zaopatrzenia i zbytu
  • możliwości transferu nowoczesnych technologii produkcyjnych
  • koszty pozyskiwania przez przedsiębiorców zasobów pracy
  • standard życia ludności
  • Prezentowana książka w sposób kompleksowy i aktualny ujmuje najistotniejsze zagadnienia związane z tą tematyką.

 

www.pwn.pl

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English