ERP dla średnich firm

 

ERP to system informatyczny, który wspiera i integruje działania przedsiębiorstwa na wielu polach. Dzięki niemu możliwe jest bardziej efektywne zarządzanie firmą. ERP może zapewnić firmie płynny przepływ danych i informacji dzięki czemu zostaje zaoszczędzony czas i pieniądze.

 

Właśnie czas jest obecnie najbardziej deficytowym towarem, tak więc wszelkiego rodzaju rozwiązania pomagające go zaoszczędzić są na wagę złota. Innym elementem krytycznym jest powierzchnia do składowania, w której zagospodarowaniu ERP może być pomocne jako narzędzie planistyczne pozwalające na optymalizację magazynowania niezbędnych ilości towarów.

 

Początki ERP

Zanim pojawiły się systemy ERP już w połowie XX wieku powstawały pierwsze programy wspomagające działanie firm. Były to programy służące do kontroli zapasów – IC (ang. inventory control). Następnie powstał program pozwalający na przewidywanie zapotrzebowania materiałów niezbędnych do produkcji – MRP (ang. Material Requirements Planning), a wkrótce powstała jego kolejna, ulepszona wersja mająca bardziej szerokie spektrum działania, czyli pomagała zaplanować cały proces, począwszy od samego zapotrzebowania na materiały produkcyjne, kończąc na wysyłce – MRP II (ang. Manufacturing Resource Planning). Wkrótce system ten został wzbogacony o kolejne moduły i działy odpowiadające za finanse, księgowość, itp. W ten sposób udało się stworzyć kompleksowy system wspomagający działanie firmy czyli właśnie ERP. Niezastąpione wsparcie stanowi funkcja pozwalająca na zarządzanie relacjami z klientami – CRM.

W początkowym okresie, w którym zaczęto stosować różnego rodzaju systemy wspomagające działanie przedsiębiorstwa, różne, niezależne firmy dostarczały oddzielne programy do obsługi konkretnych działów firmy. Systemy te w większości nawet nie współpracowały, bądź komunikacja między nimi była bardzo niewielka. Kolejnym krokiem było umożliwienie lepszej komunikacji systemom dostarczanym przez różnych dostawców poprzez częściową unifikację. Obecnie standardem staje się, że jedna firma oferująca system ERP jest w stanie zaoferować kompleksowy system obsługujący wszystkie działy firmy i pozwalający na funkcjonalną i sprawną komunikację. Należy jednak pamiętać, że dostarczenie jednego systemu, który będzie w stanie obsłużyć całą firmę, jest bardzo dużym wyzwaniem oraz że na wdrożenie i przetestowanie go potrzebny jest czas i wykwalifikowany personel, który będzie stanowił wsparcie dla firmy implementującej system. Najczęściej na czas wdrożenia takiego systemu powołuje się specjalny dział, bądź też osoby odpowiedzialne za wdrożenie również ze strony firmy w której system jest implementowany. Dobrze, gdy nawet po zakończeniu wdrożenia zostaje osoba bądź osoby, które wciąż pracują nad ewentualnymi zmianami w systemie.

 

Autor: Aleksandra Humienna-Berta

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2018_1_48_51_ERP

 

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English