Monitorowanie zużycia energii elektrycznej

Źródło: ASTOR

 

Systemy monitorowania mediów są nieodzownym elementem infrastruktury technicznej nowoczesnych fabryk. Rozwiązania tego typu nabierają szczególnego znaczenia w przypadku przedsiębiorstw, które wytwarzają własną energię elektryczną.

 

Systemy monitorowania mediów odgrywają istotną rolę w ciepłowniach, elektrociepłowniach, a także w kotłowniach przyzakładowych. Ich zastosowanie obejmuje również elektrownie oraz innych producentów energii elektrycznej. Monitorowanie mediów dużą popularnością cieszy się w oczyszczalniach ścieków oraz w sieciach wodociągowych.
Kompleksowe systemy monitorowania mediów wykorzystuje się nie tylko do analizowania zużycia energii elektrycznej. Systemy pomiarowe tego typu obejmują również inne media takie jak chociażby woda, gaz ziemny czy gazy techniczne.

 

Korzyści dla fabryki
Jako najważniejsze korzyści wynikające z pracy systemów monitorujących media należy wymienić przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej. Pobór mediów jest bowiem kontrolowany w trybie ciągłym a zużyciem można zarządzać aktywnie dążąc do ciągłego obniżania kosztów. Chodzi tutaj o wszystkie media wykorzystywane w procesach produkcji – gaz, ciśnienie, ciepło itp. a nie tylko o energię elektryczną. Nowoczesne systemy samoczynnie informują operatorów o przekroczeniu ilości zamówionych mediów. Zmniejsza więc ryzyko przekroczenia limitów a w konsekwencji obciążenia karami.
Mówiąc o korzyściach wynikających z wdrożenia systemu monitorowania mediów trzeba mieć również na uwadze ciągły dostęp do danych zarówno bieżących jak i historycznych. Ponadto można prowadzić ciągłą kontrolę stanu zasilania. Instalację zasilającą urządzenia dzieli się na sekcje z uwzględnieniem różnych priorytetów zasilania. W przypadku przeciążenia można szybko odłączyć odbiorniki o mniejszym znaczeniu.

 

Autor: Damian Żabicki

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2018_1_44_47_Energia
Authors

Related posts

Góra
English