Fluke wprowadza na polski rynek testery pętli prądowej zaworów Fluke-710

Fluke Corporation wprowadza do sprzedaży na polskim rynku urządzenie Fluke-710 – kalibrator pętli prądowych do testowania zaworów z obsługą protokołu HART.

 

 

Kalibrator pętli prądowej zaworów 710 firmy Fluke został zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom szybkie i proste testowanie inteligentnych zaworów sterujących z obsługą komunikacji HART. Dzięki wbudowanym procedurom testowania i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika model 710 pozwala szybko i łatwo wykonać testy zaworów, a uzyskane wyniki pozwalają na wstępną diagnostykę i szybsze podejmowanie decyzji dotyczących konserwacji. Szybkie sprawdzenie stanu zaworu pozwala stwierdzić, czy dany zawór jest w dobrym, granicznym czy złym stanie technicznym, co pozwala szybko podjąć decyzję o ewentualnej dodatkowej konserwacji.

Dzięki wbudowanej funkcji komunikacji HART użytkownicy kalibratora pętli prądowej 710 mogą zadawać sygnał 4–20 mA w celu uruchomienia inteligentnego zaworu sterującego i jednocześnie interpretować odpowiedź zaworu za pomocą protokołu HART w celu określenia, czy zawór przesuwa się do oczekiwanego położenia. Oprócz informacji o położeniu można za pomocą protokołu komunikacji HART odczytać zmierzone ciśnienie zapewniane przez wewnętrzny przetwornik prąd/ciśnienie ustawnika pozycyjnego zaworu.

 

 

Przyrząd 710 ma wbudowane procedury testowe, które automatycznie zwiększają i zmieniają sygnał prądu pętli podczas monitorowania sygnału zwrotnego położenia i ciśnienia odczytywanego z zaworu za pomocą protokołu HART, zapewniając lepszy ogólny obraz stanu zaworów za jednym naciśnięciem przycisku.

Wstępnie skonfigurowane testy zaworów zapewniają wyniki w „mgnieniu oka”. Procedury testowania zaworów wbudowane w przyrządzie 710 obejmują:

 • Ręczne testowanie — ręczna zmiana sygnału mA i wyświetlenie zmiennych informacji o położeniu i ciśnieniu zakodowanych w sygnale HART
 • Pełny zakres narastania sygnału mA 4–20–4 mA przy jednoczesnym rejestrowaniu położenia w zakresie 0–100–0% lub ciśnienia zastosowanego do ustawienia zaworu w zakresie 0–100–0%
 • Krokową zmianę sygnału mA na wejściu zaworu i ocenę odpowiedzi zaworu na zmiany prądu wejściowego
 • Testy prędkości w celu określenia, jak szybko zawór może się otworzyć lub zamknąć
 • Testy udarowe i częściowego skoku, które pomagają w testowaniu zaworów jedynie w niewielkiej części ich całego zakresu, dzięki czemu mogą być testowane w rzeczywistym procesie

 

Oprogramowanie ValveTrack umożliwia dalszą analizę i wyświetlanie trendów.

Testy zaworów, które są rejestrowane i zapisywane w pamięci przyrządu 710, można przesłać do dołączonego oprogramowania analizującego ValveTrack™.

Oprogramowanie ValveTrack™ umożliwia:

 • Pobieranie danych testów wykonanych na obiekcie oraz ich drukowanie i tworzenie wykresów
 • Porównywanie z poprzednio przesłanymi testami
 • Przeglądanie historii testów zaworu za pomocą identyfikatora HART
 • Eksport danych testów zaworu w formacie CSV w celu ich dodatkowej analizy w programie Microsoft Excel

 

Oszczędność czasu, szybkie wyniki

Przyrząd 710 zapewnia ponadto:

 • Rejestrowanie danych HART na obiekcie. Po zarejestrowaniu danych na obiekcie przyrządem 710 można za pomocą oprogramowania ValveTrack skopiować konfigurację HART dla maksymalnie 20 urządzeń HART w zakładzie i zapisać dane w plikach CSV lub TXT.
 • Pomiary pętli prądowej oraz dane HART możesz rejestrować z określonego przetwornika w celach diagnostycznych oraz strojenia pętli. Funkcja dziennika danych umożliwia wybór odstępu czasowego rejestrowania danych w zakresie od 1 do 60 s oraz oferuje możliwość rejestracji do 4910 rekordów lub 99 indywidualnych sesji. Każdy rekord zawiera pomiar prądu (mA) i wszystkie cztery zmienne procesowe.

Główne cechy kalibratora Fluke-710:

 • Najważniejsze funkcje testowania zaworów: test sygnatury zaworu, test prędkości, test krokowy, test ręczny, test uderzenia / skoku częściowego
 • Główne fukcje kalibratora pętli mA: źródło mA, symulacja mA, odczyt mA, odczyt/zasilanie pętli mA oraz odczyt napięcia
 • Oprogramowanie Walvetrack™: umożliwia przesyłanie zarejestrowanych i zapisanych w pamięci pomiarów zaworów do komputera w celu dalszej pogłębionej analizy
 • Procedury testowania zaworów pozwalające na ocenę stanu zaworu sterującego: dobry, graniczny, zły
 • Ogólna komunikacja HART
 • Najlepsza w swojej klasie dokładność prądu mA rzędu 0,01% wartości mierzonej lub źródłowej
 • Zasilanie pętli 24 V DC z trybem pomiaru mA (od -25% do 125%)
 • Rozdzielczość 1 µA w zakresach prądowych mA oraz 1 mV w zakresach napięciowych
 • Możliwość wyboru wbudowanego rezystora 250 Ω do komunikacji HART
 • Proste dwuprzewodowe połączenie dla wszystkich pomiarów
 • Automatyczne wyłączanie — wydłuża żywotności baterii
 • Zmienny skok i czas narastania w sekundach

 

Komunikacja HART

Przyrząd Fluke 710 jest wyposażony we wbudowany modem HART, który umożliwia wysyłanie następujących poleceń HART:

 • Odczyt głównej zmiennej (PV) z czujnika
 • Odczyt wyjścia głównej zmiennej (PV)
 • Odczyt i zapis typu jednostki głównej zmiennej (PV), nazwy identyfikatora, deskryptora i komunikatu
 • Odczyt i zapis zakresów głównej zmiennej (PV) — górnego i dolnego
 • Włączanie/wyłączanie trybu stałego prądu
 • Ustawianie kompensacji zera
 • Regulacja wartości zerowej przetwornika C/A (wyjście mA = 4 mA)
 • Regulacja wzmocnienia przetwornika C/A (wyjście mA = 20 mA)

 

Źródło: Fluke

Authors

Related posts

Góra
English