Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy

Knosala Ryszard red.
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

 

Kompendium obejmuje w sposób syntetyczny ogrom wiedzy z obszaru inżynierii produkcji, prezentując: organizację i zarządzanie produkcją i usługami, inżynierię procesów wytwarzania, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi, zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie jakością, systemy wspomagania decyzji, zarządzanie wiedzą produkcyjną, prognozowanie w przedsiębiorstwie, modelowanie i symulację komputerową, kształtowanie środowiska pracy i jej bezpieczeństwo, efektywność, produktywność i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw.

Kompendium jest adresowane m.in. do menedżerów oraz praktyków zarządzania produkcją, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje.

 

www.pwe.com.pl

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English