Wifi Analyser

 

Aplikacja do pomiaru i monitorowania siły sygnału sieci WiFi będących w zasięgu smartfona lub tabletu. Można jej użyć np. do znalezienia najlepszego miejsca do postawienia wzmacniacza sygnału. Możliwe jest także znalezienie miejsca nakładania się sygnału z sąsiadującej sieci.

Aplikacja ma 4 ekrany, na których pokazywane są:

• miernik siły – pokazuje siłę sygnału aktualnie podłączonej sieci WiFi, a także maksymalne, minimalne oraz średnie wartości. Poniżej znajduje się wykres w funkcji czasu,
• okno kanału – pokazuje, w jaki sposób kanały sieci WiFi będących w zasięgu nakładają się wzajemnie,
• wykres siły sygnału – pokazuje, jak siła sygnału z wszystkich pobliskich sieciach zmienia się w czasie; można wybrać analizowaną sieć,
• lista sieci – zawiera podstawowe informacje o wszystkich wykrytych sieciach: nazwę, adres MAC, częstotliwość, kanał, typ szyfrowania i siłę sygnału.

 

www.play.google.com

Authors

Related posts

Góra
English