Nowe przenośniki z Jastrzębskich Zakładów Remontowych

 

W Jastrzębskich Zakładach Remontowych (spółka należąca do grupy kapitałowej JSW) powstał nowy Dział Konstruowania Przenośników, w którym od początku listopada pracuje zespół 5 konstruktorów z dużym doświadczeniem w zakresie konstrukcji urządzeń odstawy urobku. Konstruktorzy mają do dyspozycji oprogramowanie SOLIDWORKS do projektowania 3D, stanowiące standard przy tego typu pracach, oraz jasno określone najbliższe cele.

W tej chwili pracujemy nad projektem przenośnika ścianowego o roboczej nazwie PSJZR, dostosowanego do potrzeb kopalń JSW S.A., a w dalszej perspektywie zajmiemy się projektami przenośników ścianowych o różnej szerokości trasy oraz projektowaniem – mówi kierujący zespołem konstruktorów Jarosław Konsek.

Wprowadzenie ujednoliconej konstrukcji przenośników ścianowych, produkowanych na dodatek w Spółce z Grupy JSW, da oczywiście określone korzyści jak choćby dostępność i zamienność części, ułatwienie obsługi serwisowej czy analogiczny montaż i obsługę każdego urządzenia. Inżynier Konsek podkreśla, że projektując nowe przenośniki zwracają szczególną uwagę na ich niezawodność, wysoką jakość oraz kwestie BHP, a więc sprawy bardzo ważne w kontekście maszyn pracujących w ścianach wydobywczych, gdzie każdy postój powoduje wymierne straty.

Dział Konstruowania Przenośników istnieje od ponad dwóch tygodni, lecz plany są ambitne i obejmują opracowanie całego szeregu maszyn służących do odstawy urobku ze ściany wydobywczej łącznie z urządzeniami pomocniczymi (kruszarki, urządzenia przekładkowe) a także przenośników taśmowych.

JZR widząc możliwości pojawiające się na rynku, rozumiejąc potrzeby macierzystej spółki i  szeroko rozumianego rynku dostaw maszyn i urządzeń górniczych stara się na nie reagować podejmując coraz to nowe inicjatywy – mówi Rafał Rychter, prezes JZR.

Pomysł produkcji w Jastrzębskich Zakładach Remontowych  zgrzebłowych przenośników ścianowych nie jest nowy, lecz wytwarzanie tak wyspecjalizowanych maszyn wymaga spełnienia szeregu warunków. W 2017 roku w firmie opracowano i rozpoczęto wdrażanie Programu JZR Rozwój, będącego odpowiedzią na potrzeby kopalń korzystających z koniunktury na rynku węgla i zwiększających zakupy maszyn, który  zakładał m. in. uruchomienie produkcji elementów tras przenośników zgrzebłowych.

Wszystkie inicjatywy rozwojowe podejmowane aktualnie przez JZR mają na celu optymalizację procesów produkcyjnych w  JZR i JSW, przyspieszenie reakcji na potrzeby kopalń, jakość wykonania jak również unifikację.

– To część szerszego programu, mającego zabezpieczyć JSW przed monopolizacją rynku produkcji maszyn górniczych dla GK JSW – mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii. – Dzięki wsparciu przez zarząd JSW „Programu JZR Rozwój”, spółka nie tylko zwiększy swój potencjał produkcyjny, zyska nowe kompetencje i  samowystarczalność, ale umożliwi również realizację podjętych prze nas zobowiązań na rzecz regionu, co jest  potwierdzeniem naszego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu – dodaje Artur Dyczko, wiceprezes JSW.

 

Źródło: JSW

Authors

Related posts

Góra
English