Nowy inwestor w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 

Dwa miliony złotych zainwestuje gdańska spółka Hanzatec i  skorzysta ze zwolnienia   podatkowego. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała firmie  decyzję o wsparciu inwestycji według nowej ustawy, która umożliwia otrzymanie pomocy publicznej bez względu na lokalizację projektu.

To druga taka decyzja wydana przez PSSE. Pierwsza, przyznana spółce Plastica z województwa kujawsko-pomorskiego,  była jednocześnie pierwszą taką decyzją w kraju.

Ustawa z końca czerwca tego roku zmieniła zasady funkcjonowania stref ekonomicznych, znosząc ich granice. Zwolnienie z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat jest niezależne od miejsca inwestycji. Nowy system rozszerzył zasięg terytorialny Specjalnych Stref Ekonomicznych z niewielkich, wydzielonych części kraju na teren niemal całej Polski, tworząc Polskę Strefę Inwestycji.  Zróżnicował także kryteria przyznawania pomocy w zależności od jakości inwestycji, sytuacji gospodarczej w regionie i jego strategicznych potrzeb zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wydana dzisiaj przez PSSE decyzja, która zezwala na działalność w ramach strefy ekonomicznej, zwalnia spółkę Hanzatec z części podatku dochodowego na 12 lat.  Gdańska firma, producent półproduktów z tworzyw sztucznych,  zadeklarowała inwestycję o łącznej wartości 2 mln zł i utworzenie 3 nowych miejsc pracy oraz  utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie co najmniej 5,5 pracowników do końca 2027 r.

Inwestycja, która ma wpłynąć na wzrost konkurencyjności firmy, polegać będzie na rozbudowie zaplecza produkcyjnego i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń do obróbki maszynowej tworzyw sztucznych. Zdolności produkcyjne spółki zwiększy też planowana budowa obiektu  produkcyjno–magazynowo–biurowego oraz zakup infrastruktury informatycznej do zarządzania działalności przedsiębiorstwa i wdrożenie systemów zarządzania jakością.  Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2024 r.

– Do grona naszych inwestorów strefowych dołączyło polskie mikroprzedsiębiorstwo. To efekt nowego  systemu wspierania inwestycji, który jak widać, był potrzebny i oczekiwany przez rodzime firmy. Nowe zasady to przede wszystkim wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm. Polska Strefa Inwestycji jest dla nich szansą rozwoju  podkreśla Paweł  Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Spółka Hanzatec zadeklarowała także spełnienie kryteriów jakościowych, m.in.: utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i utrzymanie stabilnego zatrudnienia, prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko,  wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych przez pracowników i działania w zakresie opieki nad nimi,  a także współpracę ze szkołami branżowymi. Kolejne punkty firma otrzymała za status  mikroprzedsiębiorstwa i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgłaszają się kolejni inwestorzy. To efekt m.in. autorskiego projektu spółki „Strefa w każdej gminie” – spotkań z przedsiębiorcami i samorządami w 226 gminach, które znajdują się  obszarze działania  PSSE (w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim). Na spotkaniach pracownicy Strefy wyjaśniali najważniejsze założenia ustawy i możliwości skorzystania ze wsparcia inwestycji.

 

Źródło: PSSE

Authors

Related posts

Góra
English