Firma IZO-BET rozbudowała swój zakład produkcyjno-usługowy w PPPT

 

W Płocku powstał nowy obiekt branży izolacji termicznych dla przemysłu energetycznego, chemicznego, petrochemicznego i rafineryjnego. Inwestycja zrealizowana została przez firmę IZO-BET Sp. z o.o. W uroczystości zakończenia robót i rozpoczęcia działalności nowego zakładu wzięli udział: Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka, Arkadiusz Bielawski, Prezes spółki IZO-BET, Członkowie Zarządu Płockiego Parku, Zbigniew Bednarski, Prezes spółki, Elżbieta Gąsiorowska, Wiceprezes spółki oraz Anna Betke, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.

Nowa inwestycja powstała na terenie działki użytkowanej przez inwestora w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym (PPP-T) od 2011 roku, na której firma IZO-​BET prowadzi działalność w zakresie wykonawstwa i montażu izolacji termicznych instalacji przemysłowych.  Nowo wybudowany obiekt o powierzchni usługowo-produkcyjnej wynoszącej około 1500 m² stanowi integralną funkcjonalnie część istniejącego zakładu. Obiekt wyposażono w nowoczesną malarnię ze stanowiskami pomocniczymi oraz zaawansowany ciąg technologiczny obejmujący śrutownię i lakiernię przemysłowych oraz budowlanych instalacji wentylacyjnych. W toku inwestycji zrealizowano także budynek biurowy, który oprócz funkcji administracyjnej, pełnić będzie również rolę ośrodka dydaktyczno-edukacyjnego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku do przeprowadzania zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie monter izolacji przemysłowych a także realizacji praktyk w projekcie pn. „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” we współpracy inwestora z Urzędem Miasta Płocka w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Całkowita wielkość nakładów finansowych związanych z realizacją inwestycji opiewa na kwotę ponad 10 milionów złotych. W nowym obiekcie zatrudnienie znajdzie docelowo minimum 25 nowych pracowników. Efektywna współpraca inwestora z samorządem miejskim oraz płockim Parkiem przyniosła efekt w postaci szybkiego tempa procesu inwestycyjnego, który trwał 12 miesięcy łącznie z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestycję budowy nowego zakładu czyszczenia strumieniowo-ściernego i lakierowania instalacji przemysłowych zrealizowano w ramach projektu dofinansowanego funduszami UE pn. „Wdrożenie wyników prac B+R w celu zaoferowania nowych produktów z zakresu innowacyjnych izolacji termicznych” dla Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działania 3.3 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

IZO-BET Sp. z o.o. jest płocką firmą zajmującą się wykonywaniem i montażem kompletnych termicznych izolacji przemysłowych. Specjalnością przedsiębiorstwa są izolacje ciepłochłonne wytwarzane przy użyciu wełny mineralnej z płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej lub blachy aluminium oraz izolacje zimnochronne.

 

Źródło: PPP-T

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English