Rośnie znaczenie leasingu w segmencie maszyn i urządzeń

 

Po trzech kwartałach 2018 roku dynamika branży leasingowej wciąż pozostaje wysoka i według danych Związku Polskiego Leasingu wynosi 18,7 proc. r/r. Lider rynku, PKO Leasing sfinansował aktywa na kwotę 6,6 mld zł, co stanowi ponad 11,4 proc. udziału w rynku. Spółka jest również liderem w coraz silniejszym segmencie maszyn i urządzeń (MiU).

Wolumen sfinansowanych przez PKO Leasing transakcji w obszarze MiU wynosi 1,7 mld zł. Stanowi to 26 proc. całej struktury finansowania dóbr leasingowych spółki, a dynamika wzrostu w tym segmencie wynosi 31 proc. r/r.

 

Samochody do 3,5 tony dalej silne

Niezmiennie najpopularniejszym aktywem finansowanym przez firmy leasingowe pozostają samochody do 3,5 tony, które stanowią według ZPL 46 proc. całości finansowania całej branży. Podobny podział jak rynkowy obserwujemy u lidera branży. W PKO Leasing segment ten stanowi 45 proc. całości produkcyjnej spółki, a wartość nowych kontraktów zrealizowanych w tym obszarze osiągnęła wolumen blisko 3 mld zł z 11 proc udziałem w rynku.

Samochody osobowe nadal są najbardziej popularnym i najprostszym aktywem finansowanym poprzez leasing. W czwartym kwartale spółka przewiduje, podobnie jak cały rynek, wzmożone działania dla tego segmentu. Wiąże się to z nowymi przepisami proponowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz z obostrzeniami nowych norm emisji spalin. Według wstępnych prognoz, dynamika wzrostu w ostatnim kwartale w segmencie samochodów osobowych będzie wyższa – wyjaśnia Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing.

 

Połowa rynku dla maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego

28,6 mld zł – taką wartość aktywów w segmencie maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego sfinansowały firmy leasingowe zrzeszone w ZPL. Branża kładzie coraz większy nacisk na rozwój finansowania właśnie aktywów PKB twórczych. Strategia ta ma również odzwierciedlanie w działaniach PKO Leasing, gdzie po trzecim kwartale segmenty te stanowią prawie połowę realizowanego budżetu spółki. PKO Leasing w tych dwóch obszarach zrealizowało wolumen na poziomie 3,3 mld zł utrzymując w nich 11 proc. udział w rynku. Od trzech kwartałów br. spółka notuje bardzo dobre wyniki w całości segmentu maszyn i urządzeń osiągając wysokie 31 proc. tempo wzrostu r/r. Szczególnie intensywnie rozwijane są segmenty produkcyjne tj. sprzęt budowlany, maszyny poligraficzne, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych oraz maszyny do obróbki metalu.

W pierwszym kwartale tego roku wysunęliśmy się na pozycję lidera tego segmentu i konsekwentnie tę strategie realizujemy. Nasze produkty kierowane będą do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy potrzebują szybkiego i elastycznego finansowania w tych obszarach. W nową ofertę produktową dla tych segmentów wpisuje się najnowszy produkt z gwarancjami unijnymi -COSME 2. Szacujemy, że dzięki niemu ok. 10 tysięcy przedsiębiorców zyska preferencyjne finansowanie. A dodatkowo wzbogacamy przewagę konkurencyjną naszej oferty poprzez uproszczone procedury finansowania oraz certyfikację dostawców – podkreśla Andrzej Krzemiński.

W październiku spółka podpisała rekordową umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EIF) na kwotę 1,5 mld zł. Dzięki programowi COSME 2 wzmocniona zostanie oferta właśnie na transport ciężki oraz maszyny i urządzenia. COSME dedykowany jest przedsiębiorcom z sektora MŚP, zatrudniającym mniej niż 250 pracowników i uzyskującym przychody nieprzekraczające 50 mln EURO rocznie. Do programu kwalifikują się przedsiębiorstwa potrzebujące finansowania z zerową wpłatą własną, ale również start up’y i firmy bez historii kredytowej. Z preferencyjnego finansowania korzystają zarówno rolnicy i transportowcy, jak i przedsiębiorcy budowlani, czy usługodawcy. Do najważniejszych korzyści oferowanych przez PKO Leasing, dzięki wsparciu UE, należą m.in. wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia. Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej.

 

Źródło: PKO Leasing

Authors

Related posts

Góra
English