Manipulatory przemysłowe

 

Manipulator, to urządzenie, które pomaga transportować ciężkie przedmioty (nawet do kilkuset kilogramów). W przeciwieństwie do ramion robotów sterowane jest bezpośrednio przez operatora. W związku z wymaganiami przepisów BHP dotyczącymi maksymalnego obciążenia pracowników przy unoszeniu lub przenoszeniu ciężkich ładunków firmy muszą korzystać z manipulatorów.

 

Przy produkcji zachodzi nieustanna potrzeba dźwigania różnego rodzaju przedmiotów – zwykle opakowań zbiorczych, półproduktów, itp. Jest to tzw. transport bliski. Przepisy BHP narzucają ścisłe normy dźwigania, zależne od rodzaju pracy i płci pracownika. W przypadku pracy stałej zatrudniony może dźwigać ładunki o masie do 30 kg, przy pracy dorywczej – do 50. Nie można ich przenosić na wysokość większą niż 4 m i odległość powyżej 25 m. Kobiety mają nieco mniejszy limit – odpowiednio 12 oraz 20 kg. Jeszcze większe ograniczenia dotyczą kobiet w ciąży. Ograniczeniom podlega także przetaczanie po płaskiej podłodze (do 300 kg), dźwiganie w tzw. pracy zespołowej, mniejsze limity dotyczą także pracowników młodocianych. Od strony prawnej reguluje to częściowo Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Ogranicza ona maksymalny ciężar ręcznie przenoszonych ładunków oraz, o czym się często zapomina, zobowiązuje pracodawców do stosowania odpowiednich rozwiązania technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.

Jednak produkcja czy procesy magazynowe wymagają czasem użycia siły i przemieszczania ładunków o znacznej masie. W takim przypadku z pomocą przychodzą manipulatory. Są to urządzenia transportu bliskiego o udźwigu od kilkunastu do kilkuset kilogramów (a nawet ponad tony), dzięki którym ciężkie przedmioty można przemieszczać na niewielkie odległości, unosić lub obracać (przechylać). Wykorzystuje się do tego żurawie słupowe, tory jezdne i suwnice podwieszane. Urządzenia tego typu bazują na zdolności ludzi do koordynacji ruchów, natomiast mechanizmy zwielokrotniają użytą siłę. I tak jak robot jest wstępnie zaprogramowany i wykonuje określone ruchy, tak manipulator jest elastyczny pod kątem sterowania, a operator zawsze czuwa nad ruchami tych „mechanicznych ramion”. Manipulatory mogą być ręczne/mechaniczne (np. z przeciwwagą), elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne (do najcięższych prac).

 

Autor: Tomasz Kurzacz

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2018_1_16_19_Manipulatory
Authors
Góra
English