Utrzymanie posadzek – naprawa, renowacja, konserwacja

 

Posadzki znajdujące się w zakładach przemysłowych są zwykle mocno eksploatowane, co naraża je na szybkie zużycie oraz występowanie uszkodzeń. Żeby jak najdłużej pozostawały w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, należy właściwie o nie dbać.

 

Na kondycję posadzek znajdujących się w przedsiębiorstwach mają wpływ zarówno sposób użytkowania, jak i stosunek do zaleceń związanych z ich pielęgnacją. Warto przestrzegać określonych zasad, bo dzięki temu nie będzie trzeba inwestować zbyt często w renowację czy naprawę posadzek. Jeśli jednak będą one konieczne, należy jak najszybciej zastosować odpowiednie metody oraz zalecane środki.

 

Przyczyny powstawania uszkodzeń posadzek

Jak mówi Jakub Danek, właściciel firmy RR Naprawa Posadzek Przemysłowych specjalizującej się w przeprowadzaniu prac naprawczych, czyszczeniu, renowacji oraz konserwacji nawierzchni znajdujących się w różnych zakładach: – Nieprawidłowa eksploatacja, częste zaniechania oraz uchybienia podczas użytkowania mają bardzo istotny wpływ na powstawanie uszkodzeń posadzki. Podobnie jest z brakiem uwzględniania przez inwestorów i użytkowników założeń projektowych oraz wytycznych użytkowania np. poprzez:

– dopuszczanie do nadmiernych przeciążeń nawierzchni w wyniku ponadnormatywnego wykorzystania obiektu składowanym materiałem,

– stosowanie niedostatecznej ochrony przed cieczami chemicznymi, płynami technologicznymi, tłuszczami olejami i cukrami,

– wykonywanie nieodpowiednich operacji transportowych, polegających na przesuwaniu ciężkich elementów bądź materiałów po powierzchni posadzki,

– używanie nieodpowiedniego ogumienia w transportowych pojazdach mechanicznych,

– zbyt rzadką lub źle przeprowadzoną konserwację.

Okazuje się, że problemy z posadzką mogą być też konsekwencją braku projektu, przyjęcia złych założeń projektowych lub obliczeniowych, bądź błędów wykonawczych.

 

Autor: Sabina Frysztacka

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM 2017_6_Posadzki_44_49
Authors
Tagi

Related posts

Góra
English