Druga decyzja o wsparciu w Małopolsce

 

Krakowski Park Technologiczny wydał kolejną decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Decyzję otrzymała firma Exim Coding, która od momentu powstania – czyli od 2010 roku – projektuje i wykonuje urządzenia drukująco-etykietujące do maszyn pakujących, części zamienne do nich, a także urządzenia wspomagające produkcję.

Inwestycja polega na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w zakresie produkcji elementów technologii CNC, produkcji etykiet samoprzylepnych oraz specjalistycznych usług teleinformatycznych. Zostanie ona zrealizowana w gminie Bukowno w powiecie olkuskim, na obszarze objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Firma zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 1,3 mln zł.

Tym razem decyzję o wsparciu otrzymała mikrofirma. Pokazuje to, że nowo przyjęte przepisy mogą przyczynić się do rozwoju także niewielkich firm, które zatrudniają kilka osób.
Przypomnijmy, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie tego roku zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie – jak dotychczas – jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną. Jest to niewątpliwie atrakcyjna zmiana i zachęta inwestycyjna dla wielu firm, które chciałyby skorzystać z tego typu wsparcia.

Krakowski Park Technologiczny, który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, w tej chwili przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego, i wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

 

Źródło: KPT

Authors

Related posts

Góra
English