Łożyska Self-Lube NSK pomogły zaoszczędzić producentowi żywności 54 tys. euro w ciągu roku

Na skutek występujących co 6 tygodni uszkodzeń łożysk w oprawach stojących stosowanych w wielotaśmowym przenośniku sekcji do wyrastania ciasta, brytyjski producent tortilli zwrócił się do NSK o pomoc w rozwiązaniu problemu. Badanie zespołu ekspertów NSK powiązało uszkodzenia przenośnika z wnikaniem do łożysk cząstek mąki oraz z poluzowaniem wkrętów mocujących na skutek wibracji (tzw. pełzanie wału). W następstwie ustaleń zarekomendowano wymianę standardowych jednostek łożyskowych w obudowach stojących na zespoły łożyskowe Self-Lube NSK z uszczelkami trójwargowymi i mimośrodowym pierścieniem mocującym. Wymiana jednostek łożyskowych spowodowała wydłużenie okresu eksploatacji z sześciu tygodni do ponad roku, zapewniając tym samym klientowi znaczące oszczędności.

 

Cząsteczki mąki mogą być wyjątkowo niszczące dla niewłaściwie dobranych łożysk stosowanych w przenośnikach taśmowych sekcji wyrastania ciasta

 

Przenośnik sekcji wyrastania ciasta w zakładzie produkcji placków tortilli posiada łącznie 42 wałki (rolki), z których każdy przed wdrożeniem rekomendacji NSK był podpierany przez dwa zespoły łożyskowe w oprawach stojących z uszczelkami jednowargowymi i zestaw wkrętów mocujących. Prędkość obrotowa wałków wynosi ok. 120 obr./min. Taśma przenośnika nawinięta na rolki przenosi placki tortilli i utrzymuje je tak długo, aż zdążą wyrosnąć. Placki są transportowane od jednego końca sekcji, a następnie są odwracane i umieszczane na taśmie znajdującej się poniżej i przesuwane w innym kierunku. Sekwencja ta jest powtarzana aż do momentu, gdy placki trafią do pieca.

Przenośniki do wyrastania ciasta funkcjonują w ciężkich warunkach środowiska pracy, gdzie są wystawione na działanie cząstek mąki i metalicznych drobin powstających z powodu zużycia łańcuchów i zębatek (większość wałków w przenośnikach jest napędzana przez zębatki i łańcuchy). Dla producenta placków tortilli takie warunki środowiska przemysłowego oznaczały, że dwa zamontowane zespoły łożysk i jeden wałek o średnicy 35 mm wymagały wymiany średnio co 6 tygodni. Łożyska były określane jako uszkodzone nie do użytku z powodu wysokiego zanieczyszczenia i zniszczenia otworu spowodowanego pełzaniem, natomiast wałki musiały być wymieniane ze względu na zbyt małą średnicę w miejscu mocowania łożyska (z powodu nadmiernego zużycia spowodowanego przez pełzanie).

Każde uszkodzenie stosowanych wcześniej łożysk wymagało znacznej liczby roboczogodzin w celu dokonania wymiany i powodowało uciążliwe przestoje maszyn oraz kosztowne przerwy w produkcji.

W przeciwieństwie do powyższej sytuacji, zastosowanie zespołów Self-Lube z uszczelkami trójwargowymi wyeliminowało awarie w trakcie 12-miesięcznego okresu użytkowania. Te zespoły łożyskowe posiadają uszczelkę trójwargową z gumy nitrylowej, przymocowaną do stalowej, tłoczonej blaszki ochronnej. W rezultacie osiągnięto dłuższy okres eksploatacji, dzięki doskonałej wydajności uszczelnienia. Dodatkowo zespoły łożyskowe zapewniają wydłużone okresy między smarowaniami, co z kolei znacząco redukuje koszty konserwacji i zwiększa wydajność maszyn oraz wyposażenia. Roczne oszczędności producenta placków tortilli zostały obliczony na 54 665 euro.

 

Zespoły łożyskowe Self-Lube firmy NSK zostały wyposażone w uszczelkę trójwargową z gumy nitrylowej, przymocowaną do stalowej, tłoczonej, blaszki ochronnej

 

Zespoły łożyskowe Self-Lube z uszczelnieniem trójwargowym zapewniają łatwe wdrożenie i stanowią gotowy zamiennik dla użytkowanych już rozwiązań łożyskowych. Są dostępne w wersjach z wkrętami mocującymi i mimośrodowym pierścieniem mocującym – zarówno w specyfikacji metrycznej, jak i calowej.

Istotny dla aplikacji producenta tortilli jest fakt, że wybór mimośrodowych pierścieni mocujących zredukował możliwość obluzowania się wkładek łożyskowych podczas pracy, bez narażania wału na uszkodzenia.

 

Źródło: NSK

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English