Zawory hydrauliczne firmy Eaton dla systemu SmartWire-DT

 

Firma Eaton oferuje konstruktorom maszyn i systemów możliwość podłączenia zaworów hydraulicznych do inteligentnego okablowania i systemu komunikacyjnego SmartWire-DT.

Korzyści związane z filozofią systemu SmartWire-DT – w tym znacznie prostsze planowanie, zarządzanie projektem, okablowanie, uruchomienie i konserwacja systemu – są obecnie systematycznie rozszerzane na zastosowania elektrohydrauliczne. Liczba urządzeń, które można podłączyć do SmartWire-DT, jest już znaczna: Wewnątrz szafy sterowniczej znajdują się lampki, przyciski, styczniki i wyłączniki silnikowe, moduły do monitorowania bezpieczników, softstartery, przetwornice częstotliwości, rozłączniki bezpiecznikowe i wyłączniki mocy. Poza szafą sterowniczą, w celu uproszczenia instalacji czujników i elementów wykonawczych stosuje się już złącza „T” (T-connectors) lub bloki modułów.

Portfolio produktów jest obecnie poszerzane o nowe moduły interfejsów, które umożliwiają bezpośrednie sterowanie zaworami hydraulicznymi ze złączami zaworowymi DIN-A. Połączenie z systemem komunikacyjnym SmartWire-DT realizowane jest poprzez 5-żyłowe przewody z wtyczkami M12. Dzięki dwóm rodzajom modułów możliwe jest sterowanie zaworami zarówno jedno- jak i dwu-solenoidowymi. W ten sposób można sterować solenoidami o napięciu do 24 V i 1,6 Ampera. Wcześniej sterownik PLC musiał być albo wyposażony w drogie cyfrowe moduły wyjściowe, albo była potrzeba użycia złączy zaworowych z wbudowanymi wzmacniaczami – SmartWire-DT eliminuje konieczność stosowania obu tych elementów. Zastosowanie dodatkowo elementów IP67 typu „T-Connector” do podłączenia dodatkowych czujników (np. ciśnienia, poziomu) sprawia, że moduły We/Wy nie są potrzebne. Dzięki temu szafa sterownicza może być mniejsza a ilość oprzewodowania zredukowana. Wyjścia nowych modułów zasilane są oddzielnym przewodem zasilania ASI (czarny, 16 A). Są one odporne na przeciążenia i zwarcia. Oprócz komunikatów diagnostycznych w przypadku przeciążenia lub zwarcia, sieć monitoruje również stan zasilania. Moduły mogą być stosowane w temperaturach od -25 °C do 70 °C.

Eaton udostępnia bezpłatne oprogramowanie SWD-Assist, które wspiera planowanie i uruchamianie sieci SmartWire-DT. Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego użytkownik może w kilku kliknięciach wybrać wszystkie niezbędne komponenty systemu. Oprogramowanie ułatwia również sprawdzenie poprawności projektowanej konfiguracji. Ponieważ wszystkie moduły SmartWire-DT mogą być diagnozowane bezpośrednio po podłączeniu do modułu gateway poprzez jego interfejs diagnostyczny, utworzona sieć może być łatwo uruchomiona nawet przed podłączeniem do sterownika PLC.

 

Źródło: Eaton

 

Authors

Related posts

Góra
English