Energia i media techniczne w produkcji: udany debiut w Łodzi

 

Konferencja Techniczna Axon Media, która odbyła się 27 września w Łodzi, przyciągnęła osoby zainteresowane nowymi rozwiązaniami w zakresie oszczędzania energii i mediów technicznych w zakładach produkcyjnych. Jej uczestnicy podkreślali potrzebę organizowania takich spotkań, dzięki którym mogą śledzić postęp techniczny na świecie i w Polsce.

Efektywność energetyczna i optymalne wykorzystanie mediów technicznych skupiła na Konferencji Technicznej w Łodzi pokaźne grono specjalistów z zakładów produkcyjnych, nie tylko z Łódzkiego, ale też sąsiednich województw. Była to dla nich okazja do zapoznania się z nowinkami technologicznymi, które umożliwiają prowadzenie płynnej produkcji i uzyskanie znaczących oszczędności w przedsiębiorstwie.

Zaprezentowano m.in. możliwość wykorzystania technologii ultradźwiękowej (m.in. w detekcji wycieków sprężonych gazów oraz inspekcji pracy odwadniaczy pary) oraz sprężonego powietrza (medium o niedocenianym potencjale oszczędności), a także systemy próżni centralnej (projektowanie, budowa, stosowane urządzenia).

Przedstawiono również ideę instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów produkcyjnych (analiza ekonomiczna inwestycji) oraz systemy inteligentnej dystrybucji prądu (redundantne zasilanie, prewencyjna diagnostyka), a także bezpieczniki topikowe (wysoko- i niskonapięciowe) w obwodach elektrycznych i energetycznych, zapewniające ochronę urządzeń, instalacji i pracowników.

W programie nie zabrakło także takich rozwiązań, jak: zdejmowalne izolacje termiczne (przykłady zastosowania z akcentem na koszt/efekt), rozwiązania oparte na podczerwieni (według prelegenta termowizja to szósty zmysł człowieka), zagadnienia diagnostyki maszyn oraz podniesienia niezawodności systemu zasilania i efektywności energetycznej. Zaprezentowano też rozwiązania do odzysku energii chłodu (np. zgodne z ustawą „F-gazową”) oraz monitoringu parametrów sprężonego powietrza.Wnikliwie przyjrzano się również tematyce interdyscyplinarności w produkcji przemysłowej, w efektywnych energetycznie procesach i zintegrowanych systemach sterowania maszyn oraz problemowi optymalizacji kosztów wytworzenia i dystrybucji sprężonego powietrza (mapa oszczędności), a także nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu oprogramowania i automatyki w codziennej pracy służb UR.

Na zakończenie konferencji uczestnicy dowiedzieli się, jak pozyskać dofinansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną – temat ten zreferował przedstawiciel Polskiej Organizacji Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju.

Po prelekcjach odbyły się równoległe warsztaty techniczne „Dobre praktyki efektywnego i bezpiecznego użytkowania sprężonego” prowadzone przez przedstawicieli firmy 7bar oraz „Armatura przemysłowa – efektywność termoizolacji zdejmowalnej, casestudy” – tematykę tę przybliżyli przedstawiciele firmy SUM Poland.

Była to pierwsza konferencja organizowana przez Axon Media w Łodzi. Patronat honorowy nad nią sprawowali: marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, Krajowa Izba Gospodarcza, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej.

 

Źródło: Axon Media

Authors

Related posts

Góra
English