50,7 mln zł dla H. Cegielski-Poznań S.A na inwestycje

 

Uruchomiono 50,7 mln zł na realizację planu inwestycyjnego spółki H. Cegielski-Poznań, który zwiększy jej potencjał produkcyjny. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury produkcyjnej, termomodernizacja hal i wyposażenie ich w nowe maszyny, dostosowane do nowych zadań w spółce H. Cegielski – Poznań S.A.  – będą mogły być zrealizowane w efekcie podpisanego aneksu do umowy wsparcia niebędącego pomocą publiczną pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii a spółką.

Dzięki uruchomionym środkom spółka zmodernizuje infrastrukturę, zwiększy swój potencjał produkcyjny, co umożliwi jej rozwój oraz długoterminową poprawę rentowności.

Całkowity koszt inwestycji to 72,5 mln zł – 50 750 tys. zł (ok. 70% nakładów) stanowi udzielone wsparcie a 21 750 tys. zł (ok. 30% nakładów) środki własne spółki.

***

H.Cegielski-Poznań S.A. jest rozpoznawalną na całym świecie firmą oferującą zaawansowane technologicznie produkty z wielu branż, takich jak energetyka, transport, gaz i petrochemia, inżynieria środowiskowa oraz produkcja konstrukcji stalowych.

Istotnym segmentem rynku dla H.Cegielski-Poznań S.A. są urządzenia portowe do załadunku i rozładunku statków. Znaczny asortyment produkcji H.Cegielski-Poznań S.A. stanowią również wyroby produkowane na potrzeby przemysłu wydobywczego oraz elektrowni.

100% akcji H. Cegielski – Poznań S.A.  z siedzibą w Poznaniu należy do Skarbu Państwa.

 

Źródło: MPIT

Authors

Related posts

Góra
English