Przemysłowe drukarki 3D

W branży przemysłowej zastosowanie znajdują specjalne drukarki 3D, które od rozwiązań domowych różnią się przede wszystkim wydajnością i możliwością drukowania obiektów o dużych wymiarach.

 

Jeżeli firma używa drukarek na potrzeby produkcji to oczekuje się urządzeń z dokładnością, która jest liczona w mikrometrach. Przeciwieństwem drukarek przemysłowych są urządzenia niskobudżetowe przy czym trzeba mieć na uwadze szereg kompromisów jakościowych.
Drukarki 3D bardzo często są używane przy wykonywaniu form prototypów oraz samych prototypów. W efekcie coraz większej dokładności osiąganej przez urządzenia zastosowanie drukarek również systematycznie było poszerzane.

 

Technologie drukowania
Stereolitografia (SLA) to pierwsza metoda drukowania 3D. Przedmioty powstają tutaj przy użyciu światłoutwardzalnej żywicy. Promień lasera z odpowiednim i precyzyjnym sterowaniem jest aplikowany miejscowo, po czym dochodzi do utwardzania światłoczułego materiału za pomocą lasera. Przedmiot drukowany zanurza się w żywicy po czym stopniowo wynurza zależnie od wysokości i głębokości pojemnika z żywicą. Laser utwardza kolejne warstwy materiału.
W ramach stereolitografii wyróżnia się kilka szczegółowych technologii. Np. jedna z metod zakłada miejscowe naświetlanie żywicy skupioną wiązką światła. Oprócz tego drukowanie może wykorzystywać jednorazowe naświetlanie całej warstwy projektorem (DLP). Z kolei w metodzie PolyJet/MJM światłoczuła żywica jest nakładana miejscowo po kropelce.
Stereolitografia jako technologia drukowania 3D ma swoje wady i zalety. Jako wady należy wymienić konieczność kontrolowania warunków otoczenia ze względu na potrzebę utrzymywania stałej temperatury w zasłoniętej komorze roboczej. Materiały termoutwardzalne są drogie i nie są wytrzymałe. W kontekście zalet tej metody drukowania ważna jest gładkość powierzchni modeli przy odwzorowaniu nawet najdrobniejszych szczegółów. Powstają przy tym kształty, które są niewykonalne dla innych metod drukowania.

 

Autor: Damian Żabicki

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM 2017_6_Drukarki_24_33
Authors
Tagi

Related posts

Góra
English