Nowe oprogramowanie System Modeling Workbench for Teamcenter umożliwia tworzenie wielodomenowych bliźniaków cyfrowych

 

Firma Siemens przedstawiła nowe oprogramowanie System Modeling Workbench for Teamcenter, stworzone we współpracy z firmą Obeo, które rozszerza oferowaną przez Siemensa technologię inżynierii systemowej opartej na modelowaniu (ang. Model Based System Engineering – MBSE). Rozwiązanie to połączy portfolio Teamcenter zarówno z językiem modelowania ogólnego SysML używanym do inżynierii systemowej, jak i Capella, narzędziem do modelowania open-source przeznaczonym do tworzenia architektury systemu, oprogramowania i sprzętu. W oparciu o rozbudowaną technologię MBSE, Siemens PLM Software wzbogaca swoje rozwiązania, intensywnie wykorzystując oprogramowanie open source, umożliwiając integrację z wielodomenowym bliźniakiem cyfrowym. Teamcenter umożliwia powstanie  cyfrowej magistrali wymiany informacji. Dzięki temu integracja ta pozwala organizacjom zobaczyć i zrozumieć efekt wszelkich decyzji podejmowanych we wszystkich dostępnych domenach, co ostatecznie pomaga w bardziej wydajnym i świadomym rozwoju produktu.

– W wyniku tego partnerstwa inżynierowie używający oprogramowania Siemens PLM Software mogą czerpać korzyści z integracji w modelu zamkniętym między architekturą a dalszą inżynierią – powiedziała Etienne Juliot, wiceprezes i współzałożyciel Obeo. – Najlepszym sposobem na znalezienie dobrego kompromisu między niezawodnością, kosztami i wydajnością, a jednocześnie opanowanie złożoności systemów wielozadaniowych jest zaprojektowanie wszystkich tych aspektów w unikalnym repozytorium, będącym jedynym źródłem prawdziwych informacji.

Obeo jest naszym partnerem wybranym do wdrożenia niezbędnych komponentów open-source i technologicznych naszego rozwiązania do modelowania architektury systemów, Capella – powiedział Daniel Exertier, menedżer firmy Thales Model Driven Engineering Domain. – W ostatnich latach, Thales angażowało się w powstanie otwartego ekosystemu MBSE Capella przy wsparciu partnerów przemysłowych. Współpraca Capelli z oprogramowaniem Siemens PLM Software jest doskonałą okazją do lepszej integracji projektowania architektury produktu z całym cyklem życia produktu.

W oparciu o sprawdzone w praktyce wytyczne, metodyczne oprogramowanie, System Modeling Workbench for Teamcenter pomaga architektom produktów lepiej zrozumieć potrzeby klientów, definiować i udostępnić rozwiązania wśród uczestniczących stron, umożliwiać współpracę na poziomie inżynieryjnym, wcześniej oceniać i uzasadnić wybory architektoniczne, a także dokonywać podstawowej weryfikacji i walidacji. Użytkownicy mogą korzystać z bezproblemowej wymiany danych pomiędzy zarządzaniem cyklem życia produktu (PLM) a projektami SysML lub Capella, a także z łatwego dostępu do cyklu życia modeli, wymagań i diagramów.

Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą tworzyć i przechwytywać zintegrowaną, wielodomenową architekturę produktów inżynieryjnych, która umożliwia domenom niższego poziomu komunikację dotyczącą cyklu życia produktu. Wprowadzenie wielodomenowej magistrali cyfrowej, która obsługuje prawie wszystkie aspekty rozwoju produktu, w tym mechanikę, elektrykę, oprogramowanie, niezawodność, koszty, produkcję i serwisowanie, pozwala wszystkim zrozumieć, w jaki sposób zmiana może wpłynąć na pełne spektrum procesów w produkcie. Pracując w prawdziwie zintegrowanym, wielodomenowym centralnym repozytorium informacji, można podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące produktów i śmielej wdrażać innowacje.

System Modeling Workbench for Teamcenter daje zaawansowane możliwości MBSE na fundamentach kluczowej w działalności naszej firmy otwartości – powiedział Joe Bohman, starszy wiceprezes Lifecycle Collaboration Software, Siemens PLM Software. – Zintegrowany wielodomenowy bliźniak cyfrowy obejmujący mechanikę, elektrykę, oprogramowanie i produkcję może być przełomowym rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą zwiększyć efektywność i możliwości innowacyjne, jednocześnie odpowiadając na wciąż zmieniające się potrzeby użytkowników końcowych.

 

Źródło: Siemens

Authors

Related posts

Góra
English