Intap zbuduje zakład w Łódzkiej SSE

Zdjęcie: Intap

 

Firma Intap wygrała przetarg na wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Brójce oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Bukowcu. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Bukowcu, zajmującego się produkcją foteli samochodowych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 mln zł w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 180 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 października 2026 roku.

 

Źródło: ŁSSE

Authors

Related posts

Góra
English