Zezwolenie w Iławie

 

24 lipca 2018 r. TOMBET Tomasz Saczuk uzyskał zgodę na realizację inwestycji na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Iławie. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej zostało wręczone Piotrowi Saczukowi – Pełnomocnikowi przez Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu W-M SSE SA oraz Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg – Wiceprezes.

Przedsiębiorstwo TOMBET Tomasz Saczuk produkuje prefabrykowaną masę betonową we Frednowach koło Iławy. Planowana inwestycja polega na budowie w Iławie nowego zakładu produkującego prefabrykowaną masę betonową z użyciem wodoszczelnej technologii. Projekt zakłada utworzenie węzła betoniarskiego z pełną linią technologiczną.

Na podstawie zezwolenia przedsiębiorstwo zobowiązało się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 2 130 000 zł oraz zatrudnienia minimum 4 nowych pracowników i utrzymania 8 miejsc pracy. Zakład powstanie na działce o powierzchni 0,6414 ha.

 

Źródło: W-M SSE

Authors

Related posts

Góra
English