Kurs i egzamin ICML 23–26 października 2018

 

Firma Rato Industrial Solutions wspólnie  z firmą DES CASE oraz Laboratorium Polaris przy wsparciu International Cuncil of Machinery Lubrication (ICML) organizuje pierwszy w Europie Środkowej kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej – technicznej zakładów przemysłowych oparty na standardach normy ISO 18436.

Norma ISO 18436-4 dotyczy zastosowania nieinwazyjnych metod analizy środków smarowych do monitorowania stanu i diagnozowania usterek w maszynach. Jest ona kluczową czynnością w programach KONSERWACJI PROAKTYWNEJ dla większości branż. Inne nieinwazyjne technologie, w tym termografia, analiza drgań, emisja akustyczna i analiza prądu silników elektrycznych, są stosowane jako narzędzia uzupełniające. Inżynierowie i technicy z przemysłu wytwórczego, którzy konsekwentnie stosowali te techniki, doświadczyli zwrotu z inwestycji znacznie przekraczającego ich oczekiwania. Jednak skuteczność tych programów zależy od możliwości osób, które wykonują pomiary i analizują dane.

Kurs pomoże uczestnikom w uzyskaniu fachowej wiedzy na temat kwalifikacji i metod oceny służb utrzymania ruchu w nieinwazyjnych technologiach monitorowania i diagnostyki maszyn związanych z procesem smarowania według standardu ISO 18436-4.

A ponadto w:

 • Profesjonalnej ocenie obecnego stanu gospodarki smarno- olejowej w zakładzie
 • Poznaniu najlepszych praktyk w tej dziedzinie
 • Zrozumieniu fundamentalnych zasad dobrego zarządzania gospodarką olejową
 • Stworzeniu szerokiej gamy działań dostosowanych do potrzeb firmy

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Kadry zarządzającej działów mechanicznych zakładów przemysłowych
 • Kadry kierowniczej wydziałów remontowych zakładów przemysłowych
 • Działów niezawodności i jakości
 • Osób odpowiedzialnych za gospodarkę smarno- olejową w zakładzie

Kurs obejmuje zagadnienia między innymi zagadnienia:

 • Działanie środków smarnych oraz analizowanie ich kondycji
 • Sposób doboru środka smarnego
 • Jak modyfikować sprzęt do smarowania, inspekcji, analizy i kontroli zanieczyszczeń
 • Jak zidentyfikować awarie i znaleźć sposób ich rozwiązania
 • Zaprojektowanie idealnego pomieszczenia dla przechowywania środków smarnych

 

Egzamin Machinery Lubrication Technician Level I (MLT-I)- to międzynarodowe świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez ICML zgodnie z normą ISO.

Składa się ze 100 pytań testowych wielokrotnego wyboru, który ocenia kandydata na dany temat. Kandydaci maja trzy godziny na zaliczenie egzaminu zamkniętego. Aby zdać egzamin i uzyskać certyfikat, wymagany jest wynik minimum 70%.

 

RATO INDUSTRIAL SOLUTIONS: Działa na polskim rynku od 1997 roku. Należy do wiodących dostawców rozwiązań dla przemysłu i maszyn. W ramach naszej działalności organizujemy także cykliczne kursy i warsztaty edukacyjne z dziedziny najlepszych praktyk w gospodarce smarno- olejowej.

 

DES CASE Corporation- wiodący producent osprzętu zwiększającego niezawodność maszyn i urządzeń. Produkty Des-Case przedłużają żywotność środków smarnych, zapobiegając zanieczyszczeniu poprzez specjalistyczne odpowietrzniki osuszające, usuwając zanieczyszczenia za pomocą systemów filtracyjnych i wykrywając problemy ze smarowaniem za pomocą wizualnej analizy oleju.

Przedłużając żywotność środka smarowego, Des-Case pomaga firmom poprawić ogólną niezawodność sprzętu, zwiększając produktywność i rentowność.

 

POLARIS Laboratories – liderem w badaniach i analizie olejów, płynów chłodniczych oraz paliw, których celem jest poprawa niezawodności maszyn. Laboratoria rozmieszczone w ośmiu różnych lokalizacjach oraz laboratoria partnerskie na całym świecie, pozwalają na świadczenie usług dla ponad 165 tysięcy klientów z 90 krajów. Firma zapewnia również fachowe rekomendacje w celu wydłużenia bezawaryjnej pracy maszyn i związane z tym ograniczanie kosztów.

 

Źródło: Rato Industrial Solutions

 

Authors
Tagi
Góra
English