Nowa wersja oprogramowania do kontroli dostępu Access Professional Edition firmy Bosch

 

Bosch zwiększył komfort i łatwość obsługi swojego oprogramowania do systemów kontroli dostępu Access Professional Edition (APE), we właśnie opublikowanej wersji 3.7. Aktualizacja obejmuje nowe funkcje, takie jak punkty zbiórki w sytuacjach zagrożenia, spersonalizowane otwarcie drzwi na stałe i spersonalizowane sygnały wyjściowe, a także łatwiejsze zarządzanie uprawnieniami dostępu dla użytkowników i danymi, przez co wspiera firmy w zapewnieniu zgodności z wymaganiami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Punkt zbiórki w sytuacjach zagrożenia
Firmy mogą w łatwy sposób skonfigurować punkty zbiórki, kiedy to pracownicy, w sytuacji zagrożenia, mają możliwość okazania swojej karty i zarejestrowania jej jako bezpiecznej. Konfiguracja wymaga jedynie zainstalowania czytnika kontroli dostępu w strefie bezpiecznej (punkt zbiórki) poza budynkiem, a jednocześnie znacząco poprawia bezpieczeństwo pracowników podczas ewakuacji. Oprogramowanie APE zapewnia podgląd statusu ewakuacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu operatorzy mogą podjąć bezpośrednie działania, jeżeli stwierdzą, że ktoś z pracowników nie opuścił budynku. Biorąc pod uwagę pośpiech, z jakim zazwyczaj wiąże się ewakuacja, funkcja ta oferuje dostęp do bezcennych danych, które poprawiają bezpieczeństwo pracowników, a przy tym dają poczucie pewności menadżerom i operatorom, że ewakuacja przebiega zgodnie z planem. Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z funkcji bez konieczności inwestowania w osobny system.

 

Funkcje dla VIP-ów
Nowa funkcja zapewnia dogodne rozwiązania dla gości o specjalnym statusie. W wersji APE 3.7 operatorzy mogą przypisywać poszczególnym użytkownikom spersonalizowany sygnał wyjściowy, który uaktywnia konkretne opcje. Na przykład, gdy prezes firmy otworzy drzwi za pomocą czytnika, system wyświetli specjalny komunikat powitania, automatycznie przywoła windę lub odtworzy sygnał audio – to tylko przykłady z wielu możliwych konfiguracji funkcji dla VIP-ów.

 

Funkcja spersonalizowanego otwarcia drzwi na stałe
Pomimo, że oprogramowanie APE zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla systemu kontroli dostępu, niektóre przypadki wymagają przypisania do określonych drzwi statusu otwarcia na stałe. Obejmuje to sytuacje, w których goście mają pozwolenie wejścia bez okazywania identyfikatora. Nowa wersja oprogramowania APE ułatwia organizację takiego procesu – autoryzowani użytkownicy mogą w wygodny sposób aktywować lub dezaktywować tryb otwarcia na stałe w czytniku poprzez okazanie swojej karty i wprowadzenie kodu PIN.

 

Łatwe zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników
Aby operatorzy systemu mieli pewność, że tylko autoryzowane osoby mają określone uprawnienia dostępu, wersja APE 3.7 umożliwia dostęp do grup użytkowników według określonych kryteriów. Przykładowo, wyszukiwanie użytkowników według daty ostatniego dostępu umożliwia administratorom systemu cofnięcie uprawnienia dostępu wielu użytkownikom na raz. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu administratorów, ich nazwiska nie pojawiają się w widoku listy.

 

Zgodność z RODO
Nowa wersja oprogramowania APE 3.7 pomaga firmom zapewnić zgodność z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). APE chroni dane użytkowników poprzez ograniczenie dostępu dla określonych osób, które muszą zostać zdefiniowane przez administratora systemu. Ponadto, na żądanie, operatorzy mogą wydrukować wszystkie przechowywane dane użytkowników, a dane użytkowników zawierające wizerunek osobisty, są automatycznie kasowane w momencie usunięcia konta użytkownika.

 

Źródło: Bosch

Authors

Related posts

Góra
English