Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej

 

Jan Górzyński
Wydawnictwo Naukowe PWN

Omawiane są problemy racjonalnego wykorzystania energii w działalności społecznej i gospodarczej, na poziomie jednostek gospodarczych i innych. Właśnie na tym poziomie istnienie konieczność racjonalnego gospodarowania energią ze względu na potrzebę zmniejszenia kosztów eksploatacji i tym samym kosztów realizowania działalności. W tym celu niezbędne jest wprowadzanie przedsięwzięć modernizacyjnych, usprawniających użytkowanie energii oraz określanie efektów ich realizacji przez ocenę efektywności energetycznej i ekonomicznej.
Praca nawiązuje do istniejących regulacji prawnych, w szczególności do ustawy o efektywności energetycznej z 2011 r. i 2016 r. i rozporządzenia o audycie efektywności energetycznej.

www.pwn.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English