System ewakuacji oparty na RFID – nowa jakość zabezpieczeń

 

Jak skutecznie i w nieinwazyjny sposób zapewnić bezpieczeństwo pracownikom? Jak sprawnie zrealizować procedury ewakuacyjne? Jak ograniczyć wypadki w dobie Przemysłu 4.0?

Nie da się nie zauważyć tego, że coraz częściej instalacje alarmowe i systemy bezpieczeństwa, oparte są na komunikacji bezprzewodowej, w tym także RFID. Nowoczesne technologie sprawują nadzór nie tylko nad produkcją, ale także dbają o komfort i odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy. Nie są już ciekawostką rodem z filmów sci-fi, ale realnymi i, co najważniejsze, skutecznymi narzędziami.

 

RFID nadzoruje przebieg ewakuacji

Każdy szef ochrony wie, jak trudno jest zapanować nad tłumem przerażonych ludzi. Pożary, awarie instalacji i maszyn, skażenie, ataki terrorystyczne zawsze są zaskoczeniem i za każdym razem wywołują skrajne emocje. Panika i zamieszanie sprawiają, że nie wszyscy kierują się w stronę wyjść ewakuacyjnych i stosują się do odgórnie ustalonych zasad. Jak więc skontrolować, czy wszyscy opuścili miejsce wypadku? Jak upewnić się, czy nikogo nie brakuje, a jeśli tak, to gdzie powinna dotrzeć ekipa ratunkowa?

Odpowiednio skalibrowany system identyfikacji radiowej (RFID) gwarantuje zdalną kontrolę sytuacji w czasie rzeczywistym, zapewniając stały napływ informacji na temat stanu osobowego załogi i potencjalnym miejscu pobytu konkretnych jednostek.

 

Autonomiczny system bezpieczeństwa

System ewakuacji oparty na RFID działa niezależnie, a zarazem w kooperacji z instalacjami alarmowymi zakładu. Aktywuje się automatycznie w  chwili pojawiania się komunikatów o zagrożeniu i działa aż do odwołania.

Układ czytników na bieżącą rejestruje obecność pracowników na terenie firmy, nieustannie informując operatorów o przebiegu ewakuacji. Raportuje, kto opuścił miejsce pracy i minął wyjścia ewakuacyjne. Każdy pracownik wyposażony jest w specjalny identyfikator, którego obecność jej wychwytywana na odległość kilku metrów. Każdy chip namierzony przez anteny czytników jest odznaczany w systemie. Dokładnie widać, kto pojawił się na miejscu zbiórki (lub jest poza zakładem), a kogo brakuje.

 

Wzrost skuteczności na otwartym terenie

Najważniejszą funkcjonalnością nowych rozwiązań wykorzystujących RFID, jest wysoka skuteczność odczytu na obszarach zewnętrznych. Precyzyjne wyniki dochodzące do ponad 98% bez większych problemów można uzyskać w zamkniętych przestrzeniach dzięki efektowi odbicia fal radiowych. Wyzwaniem było takie opracowanie systemu, aby podobne wartości były rejestrowane poza terenem zabudowanym.

Dzięki kilkumiesięcznym testom opracowano nowe, specjalne identyfikatory dalekiego zasięgu, oraz odpowiednio skalibrowane układy czytników. Zarówno w fazie projektu, testów, jak i realnej akcji ratunkowej, udało się uzyskać precyzyjne odczyty na drodze zewnętrznej o szerokości 6 metrów i dużych potokach ludzi (dwupasmowa droga dojazdowa).

Co bardzo istotne, prowadzone w ostatnich latach próby wdrożenia podobnych rozwiązań dawały wyniki na poziomie zaledwie 65–70% rozpoznanych chipów RFID, w jakie wyposażono załogę. Nowe rozwiązania opracowane przez specjalistów z Gliwic przenoszą zastosowanie technologii radiowej na wyższy poziom, a prace nad rozwojem systemów wciąż trwają (znajdują zastosowanie m.in. w szpitalach). Skuteczność tej technologii stale rośnie.

 

RFID zapewnia:  

  • zdalną kontrolą nad przebiegiem ewakuacji dzięki rejestracji obecności pracowników na terenie zakładu
  • raporty w czasie rzeczywistym
  • precyzję odczytu znaczników na poziomie >98%
  • w pełni zdalny odczyt identyfikatorów, bez konieczności “odbijania” karty przy czytnikach. System odczytuje nawet do 100 znaczników na sekundę.

 

RFID – bezpieczeństwo na miarę XXI wieku

Współczesne zakłady pracy to nie tylko efektywne fabryki i hale montażowe, nowoczesne biura i laboratoria. To także przestrzenie, w których najnowsze zdobycze nauki wdrażane są w systemach zabezpieczeń. Zapewnienie pracownikom komfortu i bezpieczeństwa staje się dziś normą, jedną z nadrzędnych zasad określających ich funkcjonowanie.

Z każdym rokiem technologia identyfikacji radiowej (RFID) coraz częściej wykorzystywana jest w procedurach bezpieczeństwa, zarówno do identyfikacji personalnej, zabezpieczaniu mienia przed kradzieżą, czy monitorowaniu procesów ewakuacji.

– Rosnąca skuteczność tych systemów sprawia, że pracownicy mogą czuć się coraz bardziej bezpieczni, nawet pracując w zakładach o podwyższonym ryzyku. Najbliższe lata przyniosą szybkie upowszechnienie tej pożytecznej technologii – dodaje Jacek Krywult, specjalista z zakresu RFID.

 

 

Źródło: PWSK

Authors

Related posts

Góra
English