Innowacyjne metody planowania produkcji w czasie rzeczywistym

Eksperci Grupy proALPHA zaobserwowali, że istotnym czynnikiem wzrostu przedsiębiorstw produkcyjnych jest możliwość dokonywania dynamicznego i wielokrotnego symulowania optymalizacji zleceń produkcyjnych. To umożliwia Advanced Planning and Scheduling (APS).

APS to podstawowy moduł systemu proALPHA ERP łączący elastyczność z harmonogramowaniem produkcji. Umożliwia planowanie przy pełnej optymalizacji w ujęciu wielozasobowym. Dzięki takiej funkcjonalności fabryka może wyjść z planowania produkcji w Excelu do stabilnego środowiska harmonogramowania. Materiał Video przedstawia zestaw korzyści płynących z uruchomienia modułu do zaawansowanego planowania produkcji w systemie proALPHA ERP.

APS PRZEJMUJE I PORZĄDKUJE TAKIE OBSZARY JAK:

✔ planowanie produkcji,

✔ harmonogramowanie produkcji,

✔ rozliczanie produkcji,

✔ organizacja procesu produkcyjnego,

✔ planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

Funkcjonalność APS połączona z elastycznością organizacji, dynamiką działania kierownictwa w podejmowaniu świadomych decyzji i improwizacją może przyczynić się do znaczącego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. APS rozwiązuje problem braku dokładnych i przejrzystych informacji o poszczególnych etapach procesu wytwórczego, dlatego powinien stać się integralną częścią każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

 

➡ Więcej inspiracji znajdziesz na: https://erp-dla-produkcji.pl/

➡ Poznaj również inne funkcje systemu proALPHA ERP: https://www.proalpha.com/pl/system-proalpha-erp/

 

Authors

Related posts

Góra
English