Rower oparty o płot

Zdjęcie: Pexels

 

W przesyłanych notkach prasowych często spotyka się sformułowanie “oparte o coś”. Jednakże sformułowanie to istnieje w dwóch znaczeniach – dosłownym, gdy jeden przedmiot jest oparty o drugi (lub człowiek np. o ścianę), oraz w drugim – przenośnym. W tym drugim znaczeniu prawidłowe jest użycie “oparte na czymś“, a nie – “o coś“. Zatem poprawne będzie sformułowanie “rower oparty o płot”, Józek oparty o ścianę, ale gdy użyjemy określenia przenośnego powinno to brzmieć: “procesor oparty na najnowszej technologii”.

To łatwe do zapamiętania – gdy piszemy o opieraniu w sensie fizycznym – piszemy “o”, gdy w przenośni – “na”. Gdy zastąpimy słowo “oparte” synonimem, np. “bazujące” widzimy, że i tu również należy użyć “na” – “procesor bazujący na technologii”. To także jest pewnego rodzaju podpowiedzią, jeśli ktoś ma z tym problem.

Authors

Related posts

Góra
English