31. BI-MU: cyfrowa epoka obrabiarek

 

W dniach od 9 do 13 października 2018 r. w fieramilano Rho, odbędzie się 31. edycja BI-MU, najważniejszych targów we Włoszech przeznaczonych dla branży producentów obrabiarek do obróbki skrawaniem i do obróbki plastycznej, robotów, automatyzacji, produkcji cyfrowej (digital manufacturing), technologii pomocniczych i technologii wspomagających.

Jest to jedyna wystawa branżowa we Włoszech o prawdziwie międzynarodowym zasięgu, która jako pierwsza otworzyła się na świat technologii do łączności systemowej dla przemysłu, kładąca szczególny nacisk na internet rzeczy (internet of things), analizę dużych zbiorów danych (big data), bezpieczeństwo teleinformatyczne (cyber security), przetwarzanie w chmurze /chmura obliczeniowa/ (cloud computing), rzeczywistość rozszerzoną (augmented reality), integratora systemu (system integrator), drukowanie przestrzenne /produkcję warstwową/ (additive manufacturing), sterowanie wizyjne i sterowanie systemami (vision e systems control).

Dla Włoch, które pod koniec 2018 roku będą mogły dokonać wstępnej oceny ostatnich dwóch lat przemysłu  ukierunkowanego i prowadzonego w stronę cyfrowej ewolucji maszyn i fabryk, również dzięki postanowieniom Krajowego Planu dla Przemysłu 4.0, 31. Targi BI-MU będą naturalną platformą, na której zostaną przedstawione wzajemne powiązania pomiędzy światem systemów produkcyjnych i technologii cyfrowych, prezentując dogłębną analizę głównych trendów rynkowych i modeli produkcyjnych stworzonych w pierwszych latach “czwartej rewolucji przemysłowej”.

Promowane przez UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE – Stowarzyszenie Włoskich Producentów Obrabiarek, Robotów I Automatyzacji i zorganizowane przez EFIM – Przedsiębiorstwo Włoskich Targów Maszynowych, 31. Targi BI-MU prezentują odnowiony katalog technologiczny, który obejmuje wszystkie rozwiązania odnoszące się do fabryki przyszłości, a także wiele nowych projektów, które zostaną zrealizowane na powierzchni wystawienniczej stworzonej w celu przekształcenia tej imprezy w zrównoważony zestaw: wystawy technologicznej, obszarów tematycznych, stref informacyjno-rozrywkowych, obszarów, w których odbędą się konferencje.

 

Prezentowana technologia

Obrabiarki do obróbki skrawaniem i do obróbki plastycznej, roboty, automatyzacja, produkcja cyfrowa (digital manufacturing), technologie pomocnicze, technologie wspomagające, drukowanie przestrzenne /produkcja  warstwowa/ (additive manufacturing), systemy hydrauliczne, mechatronika, obróbki wykończeniowe, narzędzia, części składowe, wyposażenie i akcesoria, metrologia i spawanie, internet rzeczy (IoT- internet of things), analiza dużych zbiorów danych (Big data), analityki (analytics), bezpieczeństwo teleinformatyczne (cyber security), przetwarzanie w chmurze /chmura obliczeniowa/ (cloud computing), rzeczywistość rozszerzona, integrator systemu (system integrator), systemy wizyjne i oprogramowanie: to tylko niektóre z technologii prezentowanych na 31. Targach BI-MU.

 

Obszary innowacji  

Ponadto, aby podkreślić aktualizację katalogu technologicznego, obok tradycyjnej wystawy, 31. Targi BI-MU zaprezentują wiele nowych obszarów innowacji.

FABBRICAFUTURA – obszar przeznaczony dla twórców oprogramowania (software developers) i technologii do łączności systemowej, do zarządzania danymi i bezpieczeństwa danych, tak aby każdy etap produkcji nabierał cyfrowej identyfikacji.

ROBOT PLANET – obszar innowacji, sponsorowany przez SIRI, skoncentrowany na robotach, przemysłowych i współpracujących, integratorach i systemach automatyzacji.

BOX CONSULTING – sektor całkowicie poświęcony usługom związanym z wiedzą, kompetencjami, certyfikacją. BOX CONSULTING oprócz doradztwa w zakresie zarządzania, ma na celu wspieranie stworzenia wspólnego języka między producentami maszyn a twórcami technogii do łączności systemowej oraz ułatwienie dopasowania popytu i podaży  Przemysłu 4.0.

BI-MU STARTUPPER – obszar przeznaczony dla młodych wynalazców i nowo powstałych firm zajmujących się rozwojem produktów i projektów związanych z branżą systemów produkcji i obróbki metali. BI-MU STARTUPPER pozwoli Targom BI-MU przekształcić się w platformę do porównywania skonsolidowanych modeli przemysłowych z nowymi wizjami biznesu.

TOOL SPACE – obszar poświęcony sektorowi narzędzi. Przyjmie on ofertę producentów, agentów i dystrybutorów, których działalność w tych pierwszych miesiącach 2018 roku „idzie im świetnie”.

Do tych sekcji zostaną dodane: CLUB TECNOLOGIE ADDITIVE (KLUB TECHNOLOGII WARSTWOWYCH) przygotowany przez AITA-Stowarzyszenie Włoskich Technologii Warstwowych; sekcja POTENZA FLUIDA (MOC DYNAMIKI PŁYNÓW), która zaprezentuje najlepsze systemy i elementy składowe do napędów mechanicznych i hydraulicznych; FOCUS MECCATRONICA (CENTRUM MECHATRONIKA) zorganizowane we współpracy z AidAM i IMVG; IL MONDO DELLA FINITURA DELLE SUPERFICI (DZIAŁ WYKAŃCZANIA POWIERZCHNI) poświęcony najlepszej jakościowo ofercie maszyn i systemów do wykańczania i obróbki powierzchni: mycia, lakierowania, galwanizacji, procesów chemicznych i elektrochemicznych, metalizacji, obróbki nanotechnologicznej.

 

Rynek włoski na najwyższym poziomie   

W 2018 roku krajem o największym popycie w strefie euro będą po raz kolejny Włochy (dane Oxford Economics). Również dzięki zachętom przewidzianym przez władze rządowe potwierdzonym na cały bieżący rok ze skutkami aż do końca 2019 roku, popyt na maszyny i systemy produkcyjne we Włoszech przeżywa naprawdę niespotykany do tej pory okres.

Najnowsze badania Centrum Studiów UCIMU potwierdzają, że inwestycje w technologie produkcyjne najnowszej generacji, to znaczy wyposażone w systemy digitalizacji i połączeń międzysystemowych, będą kontynuowane w najbliższej przyszłości.

Tendencja ta, pozytywna od ponad trzech lat, oczywiście nie wyczerpała swojej siły napędowej, która – wręcz przeciwnie – będzie kontynuowana przynajmniej przez następne trzy lata, biorąc pod uwagę ogromną potrzebę modernizacji i aktualizacji struktur i procesów produkcyjnych. Odnowa i ożywienie włoskiego przemysłu wytwórczego już się rozpoczęły i uległy konsolidacji, ale nadal panuje duże zainteresowanie tym tematem.

Dzięki tym założeniom 31. Targi BI-MU stają się jeszcze bardziej istotnym wydarzeniem, a ich celem jest sprostanie  wymaganiom użytkowników włoskich i zagranicznych, którzy niedawno wkroczyli w ”cyfrową epokę obrabiarek”.

 

Trend popytu na obrabiarki na świecie w 2018 roku (źródło: Oxford Economics)

 

Zgłoszenia wystawców: wstępny bilans na 5 miesięcy przed targami

Na pięć miesięcy przed targami liczba zgłoszeń przedsiębiorstw wystawiających jest o 13% wyższa od liczby zgłoszeń zebranych w tym samym okresie dla poprzedniej edycji targów (2016 r.).

Rzeczywiście, już ponad 800 przedsiębiorstw zgłosiło swój udział w tej imprezie. Nowi wystawcy stanowią 24% zebranych zgłoszeń. Również powierzchnia wystawiennicza wzrosła bardzo dużo: +10%  w porównaniu z majem 2016 roku.

W ogólnej liczbie firm obecnych na targach, 295 to przedsiębiorstwa zagraniczne reprezentujące 22 kraje, co stanowi potwierdzenie międzynarodowego charakteru wyróżniającego od zawsze tę imprezę. Oczekuje się na niej ponad 70 tys. operatorów włoskich i zagranicznych przyciągniętych na 31. Targi BI-MU również przez odnowiony katalog technologii i liczne innowacje.

 

Zwiedzający targi BI-MU

Z ponad 60 000 zarejestrowanych zwiedzających w każdej edycji, targi BI-MU w ciągu swojej 60-letniej historii zyskały sobie pozycję nie dającego się pominąć wydarzenia dla operatorów przemysłu wytwórczego, którzy mogą tutaj znaleźć każde rozwiązanie dla swoich wymagań.

Możliwość liczenia na niezwykle wyspecjalizowaną i kompetentną publiczność jest prawdziwą wartością dodaną, którą Targi BI-MU oferują swoim wystawcom. 84% zwiedzających targi deklaruje, że są bezpośrednio zaangażowani w decyzje o zakupie.

 

 

 

 

 

Urządzenia przemysłowe i różnego rodzaju mechanika,  branża samochodowa, lotnicza i kosmiczna oraz energetyczna są najbardziej reprezentowanymi sektorami w korytarzach pawilonów wystawienniczych, również dlatego że są to sektory będące “wielkimi użytkownikami technologii produkcyjnych”. Do tego dochodzą gracze w sektorach “niszowych” takich jak: branża spożywcza, wzornictwo przemysłowe (design), wyposażenie wnętrz, zegarmistrzostwo, wyroby jubilerskie i  biotechnologie, będące dzisiaj w wielkim rozkwicie, które szukają rozwiązań ad hoc dla własnej produkcji.

Od zawsze będące wyjątkową wystawą branżową we Włoszech, która jest w stanie przyciągnąć międzynarodową publiczność, 31. Targi BI-MU będą gościć – zgodnie z tradycją – wykwalifikowane delegacje zagraniczne – łącznie około 300 operatorów – użytkowników i dziennikarzy pochodzących z: Arabii Saudyjskiej, Chin, Indii, Iranu, Wietnamu, Tajlandii, Indonezji, Malezji, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Kanady, Brazylii, Rosji, Polski, Serbii, Słowenii, Algierii, Tunezji, Maroka, Etiopii, Turcji, Izraela. Impreza ta jest zorganizowana przez UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ICE-AGENZIA i Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego.

Z drugiej strony rozszerzenie oferty na targach i liczne innowacje zorganizowane jako następstwo tej imprezy na pewno będą umiały przyciągnąć uwagę zwiedzających, których liczba powinna jeszcze wzrosnąć w porównaniu z edycją targów w 2016 roku.

 

BI-MUpiù

Po raz pierwszy w swojej długiej tradycji targów B2B, BI-MU połączy wymiar ekspozycyjny z kulturalnym pogłębieniem tematyki targów, nie tylko poprzez ”klasyczny” program konferencji, ale również dzięki bogatemu programowi wydarzeń towarzyszących. Głównymi postaciami w tej sekcji będą również wystawcy mający do dyspozycji platformę, na której będą mogli zaprezentować własne innowacje.

BI-MUpiù jest areną, urządzoną w pawilonie 13 Targów BI-MU, która przez wszystkie dni wystawy będzie proponować: spotkania, rozmowy dwustronne, TED (Technologia, Rozrywka i Design), przedstawianie osiągów innowacyjnych produktów prezentowanych na targach, dogłębne analizy dokonywane przez organizatorów i wystawców.

 

 

Specjalne inicjatywy, okazje do pogłębienia specyficznych zagadnień związanych z branżą produkcji, obszary tematyczne, spotkania ad hoc, aby ułatwić dzielenie się wiedzą, włącznie z obecnością wpływowych przedstawicieli przemysłu są treścią Targów BI-MU przeznaczonych dla publiczności, która będzie miała jeszcze więcej innych powodów, aby wziąć udział w tym biennale.

Obok imprez służących kulturalnenu pogłębieniu tematyki targów przygotowanych przez organizatorów wystawy (jedna dziennie) w  przestrzeni BI-MUpiù wystawcy będą mogli przedstawić najlepsze własne oferty i innowacje wystawione w stoisku.

Koordynatorem naukowym programu spotkań jest Luigi Serio, profesor ekonomii i zarządzania biznesem na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie.

BI-MUpiù powstało jako przestrzeń informacji i rozrywki. Dlatego zostanie ona urządzona w taki sposób, aby ułatwić korzystanie z treści, które zostaną tam zaproponowane.

Jej struktura w formie półotwartej areny pozwala zarówno na swobodny przepływ zwiedzających biorących udział w imprezach na niej zorganizowanych, jak i na możliwość równoczesnego wysłuchania osób kolejno występujących na scenie.

Kalendarz imprez będzie rozpowszechniany za pośrednictwem wszystkich kanałów komunikacyjnych używanych do promocji 31. Targów BI-MU (strony internetowe, kanały społecznościowe, biuletyny, czasopisma branżowe, gazety, materiały drukowane, itp.).

 

Nowa strona BIMU.IT

Od początku maja jest obecna online nowa strona Targów 31.BI-MU. Strona bi-mu.it jest dostępna w języku włoskim i angielskim i zawiera informacje, szczegółowe dane, dogłębne analizy i aktualizacje dotyczące tego wydarzenia.

Podzielona na odpowiednie sekcje – targi, wystawcy, zwiedzający, prasa i wydarzenia – zawartość strony podaje w szybki i bezpośredni sposób informacje o liczbach, inicjatywach i usługach na 31. Targach BI-MU dostępnych dla wszystkich operatorów.

W szczególności oprócz kalkulatora kosztów i wniosku o zgłoszenie online, są tam przedstawione wszystkie usługi komunikacyjne i promocyjne, udogodnienia i możliwość uzyskania widoczności, niektóre bezpłatne a inne za opłatą, będące do dyspozycji wystawców na 31-szych Targach BI-MU, do udziału w których na dzień dzisiejszy zgłosiło się już ponad 700 przedsiębiorstw.

Strona jest wykonana w trybie responsive (responsywnym) i jest dostosowana do wszystkich głównych urządzeń mobilnych, aby zapewnić łatwy odczyt i korzystanie z usług bezpośrednio ze smartfona.

 

Złota Karta (Golden Card): dużo więcej niż karta bezpłatnego wstępu

Wstęp na Targi BI.MU jest jak zawsze bezpłatny dla osób, które dokonają wstępnej rejestracji na stronie bimu.it (wstępna rejestracja będzie aktywna od dnia 3 lipca). Dokumentem uprawniającym do bezpłatnego wstępu jest Złota Karta (Golden Card), która oprócz wstępu na 31-sze Targi BI-MU/SFORTEC INDUSTRY oferuje szereg zniżek i rabatów w hotelach, restauracjach i sklepach partnerskich wskazanych na stronie  www.golden-card.it.

Ponadto, dzięki porozumieniu zawartemu z Grupą MilanoCard, od tego roku posiadacze Złotej Karty (Golden Card) będą mogli zakupić specjalne MilanoCard stworzone ad hoc, które gwarantują bezpłatny dostęp do środków transportu publicznego, włącznie z połączeniem z Rho-Fiera (dwa razy dziennie), a oprócz tego zniżki i rabaty w restauracjach, na usługi i wstęp do muzeów i zabytków. Istnieją dwie wersje karty MilanoCard dla posiadaczy Złotej Karty (Golden Card): taryfy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.golden-card.it.

 

Dzielnica wystawowa

Rekordowe rozmiary, pełne wykorzystanie przestrzeni, najnowocześniejsze wyposażenie technologiczne, wyjątkowa jakość życia: dzielnica wystawowa fieramilano w decydujący sposób przyczyniła się do ponownego określenia światowych standardów wystawienniczych, a oprócz tego wyróżnia się zwartością struktury skoncentrowanej wzdłuż jedynej całkowicie osłoniętej alei w celu ułatwienia przejścia z jednego pawilonu do drugiego.

Do dzielnicy wystawowej, idealnie wkomponowanej w tkankę miejską, można dojechać linią metra M1, której końcowa stacja (Rho-Fiera) znajduje się przy Porta Est (Bramie Wschodniej). Szybka i rozbudowana gęsta sieć transportu miejskiego łączy centrum wystawowe z centrum Mediolanu, ze stacjami kolejowymi, pobliskimi lotniskami takimi jak Linate i Malpensa, a oprócz tego z kilkoma lotniskami znajdującymi się w najbliżej położonych prowincjach Lombardii.

 

 

Łatwo dostępna za pośrednictwem obwodnic autostrad mediolańskich, dzielnica wystawowa fieramilano jest wyposażona w parkingi z ponad 20.000 miejsc parkingowych. Do nich należy doliczyć parkingi w strefie miejskiej bezpośrednio połączone z metrem, które łączy je z dzielnicą targową (stacja metra Rho-fiera).

Podróżni średniego zasięgu będą mogli liczyć na sieć szybkiej kolei, która z okazji 31-szych Targów BI-MU uruchomi specjalny przystanek znajdujący się bezpośrednio w dzielnicy wystawowej dla niektórych pociągów dużych prędkości kursujących na głównych włoskich trasach.

Aby ułatwić przejazdy operatorów, organizatorzy targów przygotowali szereg dodatkowych usług: bezpłatny transfer z dzielnicy targowej na główne lotniska (Malpensa i Linate) i z powrotem oraz linie autobusowe okrężne, aby ułatwić przemieszczanie się wewnątrz dzielnicy wystawowej.

 

SFORTEC INDUSTRY

W dniach od  9 do 13 października 2018 roku, na fieramilano Rho, powraca  SFORTEC INDUSTRY, salon podwykonawstwa technicznego i usług dla przemysłu, który odbędzie się jednocześnie z Targami BI-MU, najważniejszą włoską wystawą przeznaczoną dla branży obrabiarek, której następna edycja skupi się na wzajemnych powiązaniach pomiędzy systemami produkcyjnymi i technologiami cyfrowymi.

 

 

Promowane przez CIS-Międzyzrzeszeniowy Komitet Podwykonawstwa, który korzysta z wiedzy ANFIA-Krajowego  Stowarzyszenia Sektora Przemysłu Samochodowego i UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, SFORTEC INDUSTRY jest organizowany przez EFIM-Przedsiębiorstwo Włoskich Targów Maszynowych.

Dzięki odnowionemu katalogowi, który obejmuje wszystkie rozwiązania związane z podwykonawstwem i usługami, SFORTEC INDUSTRY zaprezenyuje najlepsze oferty dla operatorów zainteresowanych nabyciem usług w outsourcing (eksternalizacją) części swojej działalności.

Obok działu MAKE na Targach BI-MU, dla podmiotów, które projektują i produkują, organizatorzy targów proponują dział BUY na SFORTEC INDUSTRY, pomyślany dla podmiotów, które wolą zlecić w outsourcing (eksternalizować) niektóre rodzaje ich działalności. W ten sposób zwiedzający targi będą mieli do dyspozycji dwa współpracujące i uzupełniające się wydarzenia dzielące tę samą przestrzeń wystawienniczą, która w tej edycji proponuje również obszary innowacji przeznaczone dla specyficznych sektorów oraz dla technologii do digitalizacji i do łączności systemowej instalacji.

 

Źródło: BI-MU

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English