Hellyar Plastics Polska zainwestuje w ŁSSE

 

W dniu 25 maja 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łowicz, Kompleks 4 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Łowiczu, składającą się z działek o łącznej powierzchni 1,7108 ha.

Ofertę do przetargu złożyła firma Hellyar Plastics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego w Łowiczu, zajmującego się produkcją wyrobów na bazie tworzyw sztucznych wykorzystywanych m.in. w branży AGD i automotive.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,2 mln euro w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 14 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Źródło: ŁSSE

Authors

Related posts

Góra
English