Szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2018 roku

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za I kwartał 2018 r., który zostanie opublikowany w dniu 30.05.2018 r.

W I kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,6 % w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,9 %.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

 

Tablica 1. PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2010

 

Tablica 2. PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego

 

 

 

 

Źródło: GUS

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English