Promotech KM zwiększa sprzedaż i zatrudnienie

 

Łapska spółka-córka białostockiego Promotechu notuje rekordowe wyniki finansowe – po pierwszym kwartale 2018 przychody wyniosły ponad 4 mln zł – o 18 proc. ponad zakładany plan. Równie ambitne są cele na koniec tego roku – planowana sprzedaż to 14 mln zł.

– Porównując te założenia z wynikiem za rok 2017, kiedy to rok do roku uzyskaliśmy ponad 20 proc. wzrost sprzedaży, a także dynamikę tej sprzedaży do lat ubiegłych, można powiedzieć, że są to wartości bardzo realne do osiągnięcia – mówi Karol Zadykowicz, prezes Promotechu KM. – Na pewno pomaga nam ożywienie gospodarki, które widać u naszych klientów, ale również u firm, z którymi współpracujemy. Kolejnym elementem będzie wejście w nowe projekty z obecnymi kontrahentami, które długoterminowo powinny przyczynić się w sposób znaczący do osiągnięcia założeń sprzedażowych.  

Realizacji planów sprzyja m.in., przejęta z początkiem roku od białostockiego Promotechu, produkcja nożyc gilotynowych – pierwsze efekty sprzedaży tej produkcji powinny być widoczne już w połowie drugiego kwartału. W perspektywie jest też dalszy rozwój projektów związanych z budową maszyn na rynek skandynawski.

Plany inwestycyjne to przede wszystkim dokończenie malarni proszkowej i wyposażenie jej w automatyczną myjkę przejazdową, co usprawni proces przygotowania powierzchni. Aktualnie trwają prace nad nowym układem powierzchni produkcyjnych, co wiąże się z przeniesieniem magazynu stali i oprzyrządowania poza halę produkcyjną. Powierzchnie magazynowe będą przeorganizowane, a pola odkładcze tak zmodyfikowane, aby jak najlepiej je wykorzystać.

 Plany na kolejne miesiące roku 2018 to przede wszystkim dalszy wzrost wolumenu produkcji, usprawnianie i optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie – podsumowuje Karol Zadykowicz. – W pierwszym kwartale z sukcesem wdrożyliśmy już do produkcji nowe projekty w ramach dotychczasowych powiązań kooperacyjnych, a w kolejnych miesiącach zamierzamy w dalszym ciągu powiększać sprzedaż w oparciu o stałych klientów.

Większa produkcja pociąga za sobą konieczność zwiększenia zatrudnienia.

 W chwili obecnej jesteśmy już zespołem ponad 80 osób, a biorąc pod uwagę postawione na ten rok cele, myślę, że będzie nas o co najmniej kilka osób więcej – ocenia Karol Zadykowicz. – Potrzebujemy rąk do pracy w obszarze produkcji, technologii i logistyki. Na rynku poszukujmy pracowników z większym lub mniejszym doświadczeniem, ale dajemy też szansę rozwoju pracownikom wewnątrz organizacji. Stawiamy na ludzi ambitnych i staramy się stwarzać im możliwość rozwoju. Ta forma sprawdza się u nas i przynosi najlepsze efekty.     

Hasłem przewodnim na ten rok jest dla łapskiej spółki dążenie do doskonałości operacyjnej. Firma jest w końcowej fazie wdrożenia systemu wspomagającego planowanie i monitorowanie produkcji, który będzie wykorzystany do usprawnienia przepływów w procesach, tak, aby wpłynęło to na skrócenie terminów realizacji zleceń.

– Pełną funkcjonalność systemu osiągniemy z końcem III kwartału tego roku. Kolejne etapy to analiza i synteza danych – dodaje prezes Promotechu KM.

 

Źródło: Promotech

Authors

Related posts

Góra
English