Bezpieczeństwo elektryka

 

Wykonywanie prac elektrycznych wymaga bez wątpienia posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, a także zachowania wzmożonej uwagi. Podczas wykonywania naprawy czy montażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a ich znajomość chroni fachowca przed zagrożeniami dla jego zdrowia i życia. Bardzo ważne jest również to, aby stosował odzież ochronną, właściwe narzędzia oraz akcesoria.

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnionym elektrykom właściwe warunki pracy, między innymi dostęp do środków ochrony indywidualnej. Oceniając ryzyko zawodowe na tym stanowisku, należy wziąć pod uwagę wszelkie możliwe źródła zagrożenia. W odniesieniu do każdego z nich zalecane są konkretne środki ochrony. Jeśli chodzi o kontakt z elektrycznością, zastosowanie owych środków jest szczególnie istotne, gdyż porażenie prądem może mieć bardzo poważne konsekwencje. Kiedy najczęściej ma ono miejsce? Przede wszystkim podczas wykonywania prac montażowych czy naprawczych, jeśli napięcie nie zostało odłączone lub dojdzie do przypadkowego jego załączenia. Niebezpieczne bywa też korzystanie z elektronarzędzi, kiedy panuje wilgoć lub podczas naprawiania urządzeń mających metalowe obudowy. Kolejna możliwa przyczyna porażenia prądem, to uszkodzenie przewodu elektrycznego w trakcie robienia w ścianie otworów za pomocą wiertarki. Należy brać również pod uwagę ryzyko oparzenia łukiem elektrycznym, który powstaje, gdy dochodzi do zwarcia w urządzeniu.

Żeby ochrona przeciwporażeniowa była rzeczywiście skuteczna, należy stosować zalecane rozwiązania techniczne dotyczące instalacji lub urządzenia, ale również odzież antyelektrostatyczną, specjalne rękawice i buty, izolowane narzędzia oraz akcesoria.

 

Autor: Sabina Frysztacka

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM 2017_04_Bezpieczenstwo elektryka_38_41
Authors

Related posts

Góra
English