Nabór wniosków o dostęp do stanowisk badawczych SOLARIS otwarty

 

9 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o dostęp do stanowisk badawczych Centrum SOLARIS.

Podczas naboru można aplikować o możliwość przeprowadzenia eksperymentu na stacjach pomiarowych PEEM, XAS i UARPES. Stanowiska te umożliwiają badania m.in. półprzewodników, nadprzewodników, izolatorów topologicznych, stopów metali, cienkich warstw, nanostruktur magnetycznych czy ogniw słonecznych.

Linia badawcza PEEM/XAS (photoemission electron microscopy / X-ray absorption spectroscopy) jest dedykowana do pomiarów mikroskopowych i spektroskopowych w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego.

Linia badawcza UARPES (ultra angle-resolved photoemission spectroscopy) dostarcza fotony w zakresie próżniowego ultrafioletu do badań techniką kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES).

Pomiary będzie można realizować w okresie od 1 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 roku. Wnioski o przyznanie czasu badawczego należy składać za pośrednictwem platformy internetowej Digital User Office.

O zakwalifikowaniu wniosku decydować będzie nowatorski zakres tematyki badań, stopień sprecyzowania hipotezy naukowej oraz jasno określona metodologia. Kluczowe znaczenie będzie miało również przekonujące uzasadnienie celowości zastosowania promieniowania synchrotronowego. W ramach obecnego naboru naukowcy przeprowadzać będą swoje badania w okresie od października 2018 do stycznia 2019 roku. W ramach ogłoszonego przez ośrodek naboru, badacze będą mogli realizować swoje projekty bezpłatnie.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych naborem znajdują się na podstronach:

Zapraszamy do aplikowania!

 

Źródło: Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English