Praktyka i doświadczenie w utrzymaniu infrastruktury technicznej

„Udział Chemii Energetycznej we Wzroście Efektywności Urządzeń” to dla przemysłu, służb utrzymania ruchu oraz energetyki cieplnej i zawodowej jedna z najważniejszych konferencji branżowych organizowanych w tym roku. Jest to kontynuacja cyklicznych spotkań środowiska chemików i energetyków zaangażowanych w utrzymanie infrastruktury, których tradycja sięga 1986 r. Pod koniec maja znów spotkają się oni w Wiśle.

– Organizując tę konferencję, kilkakrotnie słyszałem opinie, że to jedno z najważniejszych wydarzeń w energetyce i ciepłownictwie kraju. Z dużym zainteresowaniem przyjmowałem też głosy, że tematyka konferencji, jako mocno osadzona w energetyce i jej poświęcona, nie pozostawia pola do zainteresowania nią służb utrzymania ruchu z zakładów przemysłowych – mówi Paweł Gawron, dyrektor Biura Rozwoju Serwisu Chemicznego i Czyszczenia Przemysłowego Ecol Sp. z o.o. – Tymczasem nic bardziej mylnego, bo przecież problemy dotyczące przygotowania wody do celów technologicznych i kondycjonowania obiegów w instalacjach przemysłowych oraz związane z tymi zagadnieniami kwestie dyspozycyjności są naturalne dla każdej działalności przemysłowej – podkreśla.

Tematyka referatów jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak grono prelegentów. Tegoroczna edycja konferencji traktuje o wielu istotnych problemach dotyczących utrzymania ruchu. Pojawią się na niej zagadnienia związane z kondycjonowaniem czynników w obiegach technologicznych, przygotowaniem wody, ochroną antykorozyjną urządzeń i nowoczesnymi technologiami wsparcia utrzymania ruchu.

 

Warto rozmawiać o doświadczeniach

Bolączką zarówno energetyki, jak i przemysłu jest dojmujący brak wymiany doświadczeń. Tymczasem większość służb utrzymania ruchu boryka się z tymi samymi problemami, choć w różnej skali i na różnych płaszczyznach działania. Awarie i problemy związane z utrzymaniem ruchu to zagadnienie niezwykle obszerne, dotyczące każdej gałęzi przemysłu, dlatego tak wiele uwagi poświęcano mu na dotychczasowych edycjach konferencji. Wszyscy musimy zwracać uwagę na emisję szkodliwych substancji i konieczność dostosowania się do wymogów BAT. Dzielimy też problemy związane z chemicznym oddziaływaniem czynników na elementy urządzeń oraz usuwaniem z urządzeń zanieczyszczeń eksploatacyjnych i remontowych. Skoro jest aż tyle wspólnych płaszczyzn dyskusji, dlaczego nie podzielić się własnymi spostrzeżeniami i rozwiązaniami wdrożonymi w bieżącej eksploatacji?

– Ciągle zmieniające się realia pracy urządzeń wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań i usług, które w optymalny sposób są dopasowywane do rzeczywistej sytuacji i potrzeb. Konferencja to od lat dobre miejsce zderzenia oferty dostawców produktów i usług z doświadczeniami eksploatatorów urządzeń – podsumowuje Gawron.

 

Diagnostyka i serwis olejowy

Ważną częścią konferencji będą zagadnienia związane z bieżącym utrzymaniem ruchu, w tym ze strategią smarowniczą, która bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne funkcjonowanie każdego zakładu przemysłowego, co z kolei bezpośrednio wpływa na jego wyniki finansowe oraz elementy organizacyjne i kulturę pracy. – Teoretycznie wszyscy wiemy o serwisowaniu parku maszyn, pamiętamy o przestrzeganiu terminów okresowych przeglądów, nierzadko wiemy o planowanych wymianach, z reguły świadomie planujemy remonty i postoje. Zapominamy wszakże o jednym ważnym aspekcie: że to olej w układzie roboczym maszyny nie tylko może być, ale jest najlepszym, a jednocześnie najtańszym źródłem informacji o jej stanie technicznym. Z wyników badań parametrów fizykochemicznych oleju uzyskujemy, jako użytkownicy, szereg ważnych informacji. Oczywiście tylko wówczas, gdy olej jest systematycznie monitorowany w pełnym spektrum jego własności. Nawet podstawowe badania parametrów, takich jak: klasa czystości, lepkość, zawartość wody czy obecność i rodzaj cząstek zużyciowych oraz dynamika zmian określonych parametrów fizykochemicznych, daje nam obraz większości problemów eksploatacyjnych urządzenia, w którym pracuje. Należy jednak pamiętać, że pełniejsza analiza oleju umożliwia rzetelniejszą ocenę stanu urządzenia – zapewnia Bartłomiej Indeka, dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży Środków Smarnych i Diagnostyki Olejowej Ecol Sp. z o.o.

Sprawnie działająca gospodarka smarownicza to nie tylko minimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych postojów, ale też realne korzyści ekonomiczne. Możliwe jest wydłużenie życia olejów i maszyn – ograniczenie, a nawet wyeliminowanie zbędnych wymian środków smarnych poprzez monitoring zanieczyszczeń zawartych w oleju i cząstek zużyciowych podzespołów. Jeśli regularnie badamy olej lub smar w wyspecjalizowanym laboratorium, możemy śledzić trendy w pogarszaniu się ich właściwości. Pozwala to na wczesne wykrycie niepożądanych zmian, jeszcze zanim nastąpią awaria i kosztowny postój urządzenia. Nagła zmiana trendu we właściwościach środka smarnego jest sygnałem ostrzegawczym dla służb utrzymania ruchu i pozwala na natychmiastową reakcję.

– Jako organizatorzy konferencji dążymy do tego, aby jej zakres tematyczny był związany z aktualnymi problemami i zagadnieniami branżowymi. Stąd założenie, że w roli prelegentów występują wieloletni praktycy, prezentujący swoje doświadczenia i techniczne aspekty wykorzystywanych rozwiązań technologicznych. Dzięki takim założeniom konferencja może się poszczycić wysokim poziomem merytorycznym i naukowym – podkreśla Paweł Gawron.

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Udział Chemii Energetycznej we Wzroście Efektywności Urządzeń” odbędzie się w dniach 21–23 maja 2018 r. w Wiśle. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Urząd Dozoru Technicznego, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

 

Źródło: Ecol

 

Authors

Related posts

Góra
English