Zaproszenie do zgłoszenia projektu do konkursu Polish Project Excellence Award 2018!

 

Co roku Stowarzyszenie IPMA Polska, organizacja non-profit, której misją jest umożliwienie wymiany doświadczeń w obszarze zarządzania projektami oraz wspieranie osób i organizacji wdrażających zarządzanie projektowe, organizuje prestiżowy konkurs Polish Project Excellence Award. Konkurs propaguje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami poprzez nagradzanie doskonale zarządzanych projektów oraz docenienie prowadzących je zespołów.

Dlaczego warto aplikować do konkursu?

 • Aplikant otrzymuje wsparcie i obiektywną wartościową ocenę od ekspertów z zakresu Zarządzania Projektami, którzy wskażą zarówno mocne strony projektu, jak również obszary z potencjałem do dalszego doskonalenia.
 • Asesorzy przygotowują indywidualny raport z oceny zgłoszonego projektu. Raport dzięki swojej strukturze można użytkować jako niezależny dokument, będący zbiorem dobrych praktyk dla organizacji. Raport może stanowić podstawę do dalszego doskonalenia w obszarze zarządzania projektami. Wyróżnienie w konkursie jest bez wątpienia powodem do dumy i źródłem motywacji dla całego zespołu projektowego potwierdzając jego profesjonalizm i dojrzałość.
 • Firmy aplikujące do konkursu przyczyniają się do promocji najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami.
 • Finaliści biorą udział w konferencji, na której mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wymienić doświadczenia z innymi Finalistami

Jak wygląda proces aplikowania do konkursu?

 • Do dnia 20 kwietnia 2018 r. należy wypełnić wniosek aplikacyjny z podstawowymi informacjami o organizacji i projekcie
 • W dniu 22 maja 2018 r. odbędzie się bezpłatne webinarium dla aplikantów
 • Do 11 czerwca 2018 r. jest czas na przygotowanie ok. 20 stronicowego raportu aplikacyjnego na formularzu IPMA
 • W dniach 17-18 września 2018 r. odbywa się wizyta studyjna 3-osobowego zespołu asesorów u aplikanta

Z czym wiąże się aplikowanie do konkursu?

 • Wkład pracy – zaangażowanie członków zespołu projektowego do przygotowania dokumentacji i udział w wizycie studyjnej asesorów
 • Koszt – odpłatność 5 tys. zł netto na pokrycie kosztów obsługi oceny projektu oraz dodatkowo pokrycie kosztu wizyty asesorów (nocleg, wyżywienie)

Warunki zgłoszenia projektu:

 • Aplikant może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę projektów.
 • Wymagania dotyczące zgłaszanego projektu są następujące:
 • minimalny czas trwania projektu: 6 miesięcy
 • minimalna liczba członków zespołu projektowego: 6
 • minimalna liczba podwykonawców wewnętrznych/zewnętrznych: 1
 • projekt musi być ukończony, lecz nie wcześniej niż na 24 miesiące przed datą złożenia aplikacji.
 • Zgłoszenie projektu do Konkursu wymaga złożenia dokumentów aplikacyjnych w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej), według wzoru dostarczanego przez Organizatora Konkursu.

http://www.ipma.pl/ppe-award/o-nagrodzie

Kontakt: Wioletta Kastrau, Dyrektor ds. rozwoju produktów i usług IPMA, tel. 600 509 129 wioletta.kastrau@ipma.pl

 

Stowarzyszenie IPMA jest instytucją non-profit, oddziałem międzynarodowej instytucji certyfikującej Project Managerów – IPMA. Zapraszamy Państwa do zgłoszenia wybranego projektu do konkursu na najlepiej zarządzany projekt – Polish Project Excellence Award 2018. Celem konkursu jest nagradzanie najlepszych projektów oraz promowanie kompetencji realizujących je zespołów. Do konkursu mogą być zgłaszane różnego rodzaju projekty bez względu na ich rodzaj, wielkość, wartość czy czas trwania.

 

Zgłoszony projekt poddawany jest ocenie niezależnych ekspertów z dziedziny zarządzania projektami, którzy na koniec całego procesu przygotowują obszerny raport zgodnie z modelem Project Excellence. W każdym kryterium modelu – Ludzie i Cele, Procesy i Zasoby oraz Rezultaty, asesorzy identyfikują mocne strony projektu w celu ich docenienia, wdrożenia w organizacji i dalszego rozwijania, a także obszary do doskonalenia. Asesorzy przywiązują duże znaczenie do stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu projektem. Wielu aplikantów z ubiegłych lat właśnie na raport asesorów czekało najbardziej, żeby potwierdzić co w projekcie było realizowane bardzo dobrze a jakie są ewentualne obszary do dalszego doskonalenia.

 

W roku 2017 Finalistami konkursu byli: Bank Zachodni WBK S.A., Elektrotim S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Kruk S.A., Urząd Miejski Wrocławia. W poprzednich latach m.in. Atlas Sp. z o.o., General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., PORR Polska Infrastructure S.A.,  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., SPRINT S.A., Grupa Nowy Styl, Grupa Allegro, PL.2012 czy Orange Polska.

 

Zwycięzcy Konkursu ogłaszani są podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawie w dniu
8 listopada 2018 r. przy okazji XXI Konferencji Zarządzania Projektami zatytułowanej „Rewolucja w zarządzaniu. Industry 4.0, Agile&Lean, Internet of Things”. Będzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z Finalistami najlepszych polskich projektów.

 

Firmy, które aplikują do Konkursu:

 • otrzymują wsparcie i obiektywną wartościową ocenę od ekspertów z zakresu zarządzania projektami, którzy wskażą zarówno mocne strony projektu, jak również obszary z potencjałem do dalszego doskonalenia
 • dostają indywidualny raport z oceny zgłoszonego projektu. Raport dzięki swojej strukturze można użytkować jako niezależny dokument, będący zbiorem dobrych praktyk dla organizacji. Raport może stanowić podstawę do dalszego doskonalenia w obszarze zarządzania projektami.
 • w przypadku wyróżnienia zostają docenione w branży zarządzania projektami jako profesjonaliści; nagroda jest źródłem motywacji dla całego zespołu projektowego potwierdzając jego kompetencje i dojrzałość.
 • przyczyniają się do promocji najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami.
 • w przypadku wejścia do grona Finalistów, biorą udział w Konferencji, na której mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wymienić doświadczenia z innymi Finalistami.

 

 

Authors

Related posts

Góra
English