High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL

 

red. Mirosław Sikora przy współpracy Piotra Fuglewicza
Wydawnictwo IPN

Tom zawiera teksty z konferencji pt. High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, zorganizowanej we wrześniu 2015 r. przez Oddział IPN Katowicach w kooperacji z Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach.
Automatyzacja procesów produkcyjnych i komputeryzacja społeczeństw stanowiły o sile państw i narodów w drugiej połowie XX w. Polska znalazła się – na skutek szeregu uwarunkowań geopolitycznych – w obozie komunistycznym. W podyktowanych tą właśnie ideologią niesprzyjających realiach gospodarki planowej PRL stawiała pierwsze kroki na drodze do modernizacji państwa i społeczeństwa w duchu cywilizacji informatycznej.

 

https://ipn.gov.pl

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English