OPWiK zaktualizowało swój system do wersji IFS Applications 9

Zdjęcie: OPWiK

 

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) przeprowadziło aktualizację swojego system ERP do wersji IFS Applications 9 we współpracy z firmą InfoConsulting — jednym z partnerów firmy IFS w Polsce.

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej OPWiK świadczy usługi wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta Otwock i sąsiadujących gmin. Posiadająca najnowocześniejszą oczyszczalnię ścieków firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój i modernizację swojej infrastruktury. Od 2012 roku działania przedsiębiorstwa są wspierane przez kompleksowe rozwiązanie IT oparte na systemie IFS Applications zintegrowanym z systemem GIS i systemem billingowym innych producentów.

System IFS Applications obsługuje wszystkie kluczowe procesy biznesowe, w tym zarządzanie laboratorium, zamówieniami publicznymi oraz serwisem. Dzięki kompleksowej integracji z systemem GIS system IFS Applications pełni także rolę głównego narzędzia związanego z przeglądami i remontami infrastruktury technicznej OPWiK.

Aktualizacja do wersji IFS Applications 9 umożliwiła OPWiK zwiększenie efektywności zarządzania organizacją, szczególnie w odniesieniu do usług świadczonych klientom, obsługi technicznej infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej i realizacji projektów. Aktualizacja objęła obszary związane z finansami, dystrybucją i remontami, a także z kadrami i płacami.

Aktualizacja systemu IFS Applications została przeprowadzona bardzo sprawnie. Jest to zasługa doświadczonych i kompetentnych konsultantów firmy InfoConsulting, którzy współpracowali z nami przez kilka lat i doskonale znają specyfikę branży wodno-kanalizacyjnej oraz użytkowników, czyli pracowników OPWiK, którzy włożyli bardzo dużo pracy i wiedzy w ten projekt, począwszy od wdrożenia IFS Applications 7.5, a skończywszy na upgrade do wersji 9 — powiedział Mieczysław Kostyra, prezes firmy OPWiK. – Największą korzyścią płynącą z tego projektu jest dalsza integracja i centralizacja procesów biznesowych naszej firmy w obrębie wszystkich kluczowych obszarów. System IFS Applications oferuje kompleksowe wsparcie wszystkich procesów realizowanych w naszej firmie — od momentu utworzenia zlecenia serwisowego po czynności końcowe.

Mirosław Kamiński, prezes firmy InfoConsulting, dodał: – Jesteśmy bardzo zadowoleni z kolejnej udanej aktualizacji systemu IFS Applications, która pozwoliła na ulepszenie procesów biznesowych OPWiK. Ważnym elementem tego projektu było wdrożenie modułu GIS Integration, który korzystając z danych gromadzonych przez system IFS Applications 9, wspomaga efektywne zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, awariami oraz działaniami serwisowymi.

Marcin Taranek, prezes spółki IFS CEE, zarządzającej działalnością firmy IFS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej, skomentował: – Energetyka i usługi użyteczności publicznej to jeden z segmentów rynkowych, na których skupia się firma IFS. Od samego początku swojej działalności firma IFS opracowuje i dostarcza najlepsze rozwiązania branżowe dla tego sektora. Cieszymy się, że przedsiębiorstwo OPWiK będzie w dalszym ciągu korzystało z naszej stabilnej i rozwijającej się platformy, umożliwiającej czerpanie zysków z działalności prowadzonej na tak konkurencyjnym rynku.

 

Źródło: IFS

Authors

Related posts

Góra
English