Wypadki przy pracy w 2017 r. – dane wstępne

 

W  2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 88330 osób i była
o 0,5% większa niż w ub. roku. Zmalała natomiast liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości)
z 7,07 w 2016 r. do 6,84 w 2017 r.

Spośród 88330 poszkodowanych ogółem, 87400 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,2 % więcej niż w 2016 r.), 661 osób – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 42,5 % więcej), wypadkom śmiertelnym – 269 osób (tj. o 12,6 % więcej niż ub. roku).

W podziale terytorialnym kraju, najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim (8,98), warmińsko-mazurskim (8,44) i wielkopolskim (8,15), najniższe w województwie mazowieckim (4,76) i małopolskim (5,16).

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej, najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w sekcjach PKD: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (16,42), Górnictwo i wydobywanie (15,11), najniższe w sekcji Informacja i komunikacja (1,38) oraz w Pozostałej działalności usługowej (1,53).

Wypadki przy pracy (zgłoszone na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku) klasyfikuje się m.in. według wydarzeń je powodujących, przyczyn wypadków, czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku, umiejscowienia urazu.

 

Więcej w załączonym raporcie:

GUS informacja_sygnalna_wypadki_przy_pracy_4kw_2017

 

Źródło: GUS

Authors

Related posts

Góra
English