Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby

 

Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik-Augustyniak
Wydawnictwo Difin

 

Skuteczne zarządzanie stanowi wyzwanie dla wielu organizacji. Świadczy o zdolności budowania i urzeczywistniania strategicznych celów organizacji. Wobec powyższego warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa jest stałe generowanie zysku w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dbałość o jakość zasobów oraz nowoczesność wewnętrznych procesów i systemów zarządzania.
Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwo funkcjonuje w środowisku. Oddziałuje na nie, jak i samo jest przedmiotem oddziaływania. W publikacji autorzy zwracają szczególną uwagę na te aspekty, które warunkują jego prawidłowe działanie i rozwój.

 

www.difin.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English