Relokacja maszyn

 

Relokacja maszyn i linii przemysłowych to skomplikowane przedsięwzięcie, które polega na przeprowadzeniu ich demontażu, przetransportowaniu z punktu A do punktu B oraz wykonaniu montażu w nowym miejscu. Wymaga to stworzenia precyzyjnego planu, zorganizowania niezbędnych zasobów technicznych, a także zastosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności, może mieć negatywne konsekwencje, jeśli chodzi o prawidłową pracę urządzeń.

 

Bez względu na to, czy obiekty mają być przenoszone na duże odległości, czy też transfer odbywa się w ramach tego samego budynku lub hali, warto skorzystać z usług firmy, która specjalizuje się w realizowaniu tego typu projektów.

 

Dlaczego warto zatrudnić wyspecjalizowaną firmę do relokacji maszyn?
Proces relokacji urządzeń czy linii technologicznych składa się z kilku różnych etapów. Bezbłędne wykonanie każdego z nich, stanowi warunek przejścia do kolejnej fazy tego złożonego przedsięwzięcia. Jak mówi Franciszek Bolech Jr. właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego ALFRABO pracę nad przeniesieniem maszyny należy zacząć od stworzenia planu relokacji i jej harmonogramu, co najlepiej zrobią specjaliści, którzy zajmują się tego typu przenoszeniem zawodowo. Ich zatrudnienie jest bardzo istotnym krokiem. Wybór firmy z odpowiednim doświadczenie oraz sprzętem, zapewni profesjonalny transfer. Podniesienie, zabezpieczenie, transport i ustawienie maszyny to etapy kluczowe dla relokacji, które mają następować kolejno po sobie. Wątek ten kontynuuje Paweł Kubiaczyk Business Unit Manager w firmie Cegelec działającej pod marką Actemium: – Przy dobrze zdefiniowanym zakresie zlecenia dotyczącego relokacji właściciela instalacji w zasadzie niewiele więcej interesuje. Podpisana umowa zobowiązuje firmę zajmującą się przeniesieniem, do zrealizowana określone celu. Nie musi zawierać zapisów dotyczących starannego wykonania, bo zleceniodawca płaci za efekt końcowy, którego koszt jest znany w momencie podpisania umowy. Nie ma miejsca na niespodzianki, bo właściciel oddaje linię w miejscu A i chce aby znalazła się w miejscu B, gdzie będzie mogła pracować dokładnie w taki sam sposób, jak poprzednio.

 

Autor: Sabina Frysztacka

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2017_3_46_51_Relokacja
Authors
Tagi
Góra
English