NEWAG na kolejnym etapie cyfryzacji z rozwiązaniami Autodesk

 

Polski producent taboru szynowego optymalizuje proces projektowo-produkcyjny dzięki zastosowaniu systemu PDM Autodesk Vault i jego integracji z systemem ERP.

 

Integracja systemu do zarządzania dokumentacją projektową i systemu ERP jest kluczowym etapem cyfryzacji procesu projektowania i produkcji w NEWAG. Powiązanie tych obszarów umożliwia m.in. zredukowanie czasu wprowadzania struktur o 40%, automatyczne zlecanie zmian, pełną kontrolę nad danymi pochodzącymi z różnych działów oraz minimalizację liczby błędów. Efektem końcowym dla NEWAG jest skrócenie czasu rozpoczęcia produkcji pojazdu. Wsparcie w zakresie wdrożenia oprogramowania zapewnia Autoryzowany Partner Autodesk – P.A. NOVA S.A.

NEWAG od wielu lat skutecznie wdraża strategię digitalizacji. „Cały proces tworzenia, projektowania pojazdu szynowego realizujemy w postaci cyfrowej, dzięki czemu możemy bardzo precyzyjnie sterować produkcją – zapewniać odpowiednią jakość materiałów i ich dostępność w strefie zamówień. Wszystkie części, z których składa się pojazd, są wymodelowane w postaci cyfrowej” – mówi Maciej Górowski, Kierownik Działu Badań i Rozwoju, NEWAG IP Management, Grupa NEWAG.

 

 

Impuls II – pełna digitalizacja procesu projektowo-produkcyjnego

Elektryczne pojazdy Impuls II, zaprojektowane i wyprodukowane w Nowym Sączu dla włoskiego przewoźnika, to przykład wykorzystania cyfrowych danych do optymalizacji procesów w NEWAG. Jedna z czołowych firm kolejowych w Polsce wykorzystuje w codziennej pracy zestaw Product Design & Manufacturing Collection firmy Autodesk. Zintegrowane systemy PDM – Autodesk Vault i ERP umożliwiają efektywne zarządzanie danymi na poziomie różnych działów, w tym ponad 200 osobowego działu projektowego, działu technologicznego, produkcyjnego, a także zakupów i sprzedaży. Rezultaty integracji oceniają przedstawiciele NEWAG w filmie dostępnym pod adresem www.

NEWAG realizuje w ciągu roku do kilkunastu złożonych zamówień, dlatego przyspieszenie procesu produkcji ma kluczowe znaczenie. Firma stosuje się do szczegółowych wymagań nakładanych przez zleceniodawców, przewoźników oraz krajowych i międzynarodowych specyfikacji technicznych, takich jak TSI[1] w przypadku pociągów Impuls II. Pojazdy te będą pierwszymi elektrycznymi zespołami trak­cyjnymi w Europie Zachodniej wyprodukowanymi przez NEWAG.

 

Informacje o NEWAG S.A.

NEWAG S.A. to jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w produkcji i modernizacji taboru szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu produkowane są elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne, lokomotywy elektryczne, pojazdy metra i tramwaje, modernizowane są lokomotywy spalinowe oraz inne pojazdy szynowe. Więcej informacji na www.newag.pl

[1] TSI: zbiór szcze­gó­ło­wych wyma­gań tech­nicz­nych i funk­cjo­nal­nych, jak i pro­ce­dur stwier­dza­nia zgod­no­ści doty­czą­cymi inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści ogła­sza­nymi przez Komi­sję Europejską. Więcej na https://utk.gov.pl/pl/wolnytekst/353,Techniczne-Specyfikacje-Interoperacyjnosci.html

 

Źródło: NEWAG

 

Authors

Related posts

Góra
English